Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: ZAKON JE STUPIO NA SNAGU 1. JULA 2016. GODINE. NOVINA JE TO šTO żALBA ODLAżE IZVRšENJE, ODNOSNO PRAVNOSNAżNOST JE USLOV ZA IZVRšENJE. PO żALBI NA REšENJE JAVNIH IZVRšITELJA ćE ODLUčIVATI DRUGOSTEPENI SUDOVI - VIšI SUDOVI I PRIVREDNI APELACIONI SUD KADA JE U PITANJU PRIVREDNA MATERIJA. OSIM żALBE, KAO PRAVNOG LEKA, U IZVRšNOM POSTUPKU POSTOJI I PRIGOVOR KOJI ćE SE ULAGATI NA VEćI BROJ ODLUKA JAVNOG IZVRšITELJA TROčLANOM VEćU PRVOSTEPENIH SUDOVA


Svi poverioci koji se do 1. jula 2016. godine, nisu pisani putem izjasnili da li žele da naplatu duga sprovede javni izvršitelj ili sud – time su obustavili izvršni postupak i oprostili dužniku dug. Koliko će tačno ovakvih slučajeva biti, od milion i po izvršnih predmeta u celoj Srbiji, znaće se za nekoliko nedelja, kada svi ovi predmeti budu razvrstani na osnovu izjašnjenja poverilaca.

Jednu grupu izvršnih predmeta činiće oni koje će sud poveriti javnim izvršiteljima, u drugoj grupi biće izvršenja koja će ostati u nadležnosti suda, a u trećoj će se naći obustavljeni izvršni predmeti. Oni će biti bačeni kao da nikada nisu ni postojali. To predviđa novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 1. jula 2016. godine.

Samo u Beogradu postoji milion izvršnih predmeta. Najveći broj dugovanja su neplaćeni računi Elektrodistribuciji, Infostanu, Telekomu, Parking servisu, bankama.

Čak 800.000 ovih predmeta, spakovanih u bele sudske fascikle, smešteno je u baraci u Novom Beogradu, nedaleko od zgrade bivšeg Četvrtog opštinskog suda. Još 200.000 beogradskih izvršnih predmeta je u magacinu na Vilinim vodama. Na sortiranju ovih predmeta već dve nedelje radi 20 mladih ljudi, koji su uposleni preko Studentske zadruge, u okviru projekta "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", koji finansira delegacija Evropske unije u Srbiji. Na ovom poslu biće angažovano 50 mladih preko Studentske zadruge.

Akciju velikog spremanja ovih starih predmeta organizovali su Ministarstvo pravde, Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva, uz tehničku, administrativnu i finansijsku podršku projekta EU. Da bi rad u magacinima sa milion starih izvršnih predmeta bio olakšan, evropska delegacija je rentirala i deset računara i štampač.

Svi zidovi i hodnici barake u Novom Beogradu opasani su nepreglednim redovima polica, od poda do plafona, na kojima su uredno sortirane fascikle sa starim izvršnim predmetima, označene po godinama i po nazivu poverioca. Posla ima još i radi se punom parom, uz stručnu pomoć sudija i upravitelja pisarnice.

Tačne podatke znaćemo kada budemo imali kompletno stanje na osnovu toga kako su se izjasnili poverioci. Do sredine jula, u sedištima apelacionih sudova, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, biće održani regionalni sastanci predsednika sudova o primeni novih odredaba Zakona – kaže Natalija Bobot, predsednica Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Akcija se sprovodi i u pisarnicama svih sudova u Srbiji. Tamo gde nema dovoljno službenika za ovaj dodatni posao, biće angažovani mladi preko Studentske zadruge. Oni će razvrstavati predmete u sudskim pisarnicama u Kraljevu, Novom Pazaru, Vranju, Nišu i Čačku.

Uskoro će biti poznato za koliko će hiljada, ili možda stotina hiljada predmeta, biti rasterećeno srpsko pravosuđe. Mnogo je dugovanja koja su izuzetno mala, kao što je na primer neplaćeni telefonski račun od 550 dinara, ali još se ne može reći da li su se veliki poverioci odrekli ovakvih malih potraživanja.

U statistiku starih i nerešenih sudskih predmeta svake godine ulazi milion i po nerešenih izvršnih predmeta, pa se očekuje da novi Zakon popravi lošu sliku i da sudovi i sudije budu znatno manje opterećeni sprovođenjem izvršenja, što i nije njihov osnovni posao. To je jedan od strateških ciljeva reforme pravosuđa – da se takozvane nesudeće materije isele iz sudova.

Zato je akcija velikog spremanja izvršnih predmeta veliki korak na koji je pravosuđe dugo čekalo. Građani bi trebalo da osete ovo rasterećenje, jer će sudije imati više vremena za svoj osnovni posao, a administracija bi takođe trebalo da bude brža i efikasnija.

I poverioci će imati korist jer sada mogu da odaberu da li će u njihovom predmetu postupati javni izvršitelj ili sud. Ako za stare izvršne predmete odaberu izvršitelja – platiće samo polovinu predujma određenog Javnoizvršiteljskom tarifom ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016), jer su do sada već imali sudske troškove.

Brojevi predmeta biće prosleđeni Komori javnih izvršitelja. Komora određuje izvršitelja za svaki predmet, a onda taj spisak prosleđuje sudu i tada sud šalje predmete izvršiteljima po spisku, dajući im javno ovlašćenje da sprovedu izvršenje. Tako će biti izbegnuto putovanje predmeta od sudova do komore i nazad.

Zbog sprovođenja novog Zakona, sudovi će celog leta raditi punom parom. Dodatno opterećenje za Beograd biće iseljenje Palate pravde, čija rekonstrukcija treba da počne u septembru. Međutim, svi izvršni predmeti koji su se nalazili u magacinu Palate pravde, a bilo ih je tamo 15.000, već su preseljeni u baraku na Novom Beogradu.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 01.07.2016.
Naslov: Redakcija