Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: IZVRšNI POVERIOCI DUżNI SU DA SE U ROKU DO 1. JULA 2016. GODINE IZJASNE O TOME DA LI SU VOLJNI DA IZVRšENJE SPROVEDE SUD ILI JAVNI IZVRšITELJ, U SUPROTNOM IZVRšNI POSTUPAK SE OBUSTAVLJA. IZVRšITELJI ćE SPROVODITI SVA IZVRšENJA KOJA SU DOSAD BILA U NADLEżNOSTI SUDA, IZUZEV ONIH U PORODIčNIM SPOROVIMA I VRAćANJU ZAPOSLENOG NA RAD, ZA šTA JE I DALJE ZADUżEN SUD


U skladu sa članom 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), izvršni poverioci u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici Srbiji doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o obezbeđenju i koji na dan 1. maja 2016. godine još vode izvršni postupak ili postupak obezbeđenja dužni su da se u roku od 1. maja 2016. godine do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj. 

Ako se ne izjasne u roku, izvršni postupak se obustavlja. Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak nastavi javni izvršitelj, dužan je da javnom izvršitelju plati samo polovinu predujma određenog Pravilnikom o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012 i 4/2016).

Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak po rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti nastavi javni izvršitelj, sud je dužan da u roku od osam dana dostavi poslovni broj sudskog predmeta Komori koja, shodnom primenom člana 252. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), određuje javnog izvršitelja koji nastavlja sprovođenje izvršenja

Ministarstvo pravde poziva tzv. "velike poverioce" (poverioce sa velikim brojem predmeta) da preuzmu tabele u prilogu, kao i da ih popunjene (u skladu sa uputstvom) dostave nadležnim sudovima radi daljeg postupanja u skladu sa izjašnjenjem.

Lista predmeta poverilaca I predmeti

Lista predmeta poverilaca IV predmeti

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 28.04.2016.
Naslov: Redakcija