Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NIŠKI VIŠI SUD PONIŠTIO ODLUKU OSNOVNOG SUDA O ISPLATI NACIONALIZOVANOG ZEMLJIŠTA KOJU SU PODRŽALI USTAVNI SUD I EVROPSKI SUD U STRAZBURU: Oštećeni traže od Evropskog parlamenta suspenziju Poglavlja 23 između Srbije i EU


"Zbog institucionalnog nasilja Višeg suda u Nišu, kojem nisu uspeli da stanu na put ni Ustavni sud Srbije, a ni Evropski sud za ljudska prava, zahtevaćemo od Evropskog parlamenta i Saveta ministara EU suspenziju pregovaračkog Poglavlja 23 između Srbije i EU", najavljujeadvokat Miodrag Janjić, zastupnik četvoro građana kojima je Viši sud oduzeo pravo na novčanu naknadu za zemljište koje je Grad Niš nacionalizovao.

- Na osnovu izvršnih sudskih presuda, troje Nišlija je naplatilo zemljište koje im je nacionalizovano, a koje se nalazi u takozvanom naselju Beverli Hils, a četvrti je bio u postupku naplate. Posle apsurdne odluke Višeg suda, Grad Niš je podneo predloge za protivizvršenje, zahtevajući da troje građana vrati isplaćeni novac, zbog čega su im sudski izvršitelji već popisali stvari, a oni su u opasnosti da izgube i svoje kuće. Neshvatljivo - kaže Janjić.

On precizira da je nadležna gradska komisija, formirana 1991. po zakonu koji reguliše način i uslove priznanja prava i vraćanja nacionalizovanog zemljišta, sedam godina kasnije donela rešenje kojim se ovim građanima vraća zemljište koje nije prodato, a određuje novčana naknada za ono koje je prodato, što je bio slučaj sa zemljištem u Beverli Hilsu. Državinu nad zemljištem u tom delu imao je PIK Niš, ali kako je on otišao u stečaj, obaveza novčane naknade je, po tom zakonu, prešla na Grad. Osnovni sud u Nišu je, na osnovu rešenja gradske komisije, 2006. godine doneo rešenje o visini naknade za nacionalizovano zemljište u Beverli Hilsu.

Pošto je Grad osporavao svoju obavezu, a Osnovni sud počeo da donosi drugačije presude, građani su se dva puta obraćali Ustavnom sudu, koji je oba puta doneo odluku u njihovu korist, konstatujući čak da su odluke Osnovnog suda donete na osnovu - "sudijske fikcije". U januaru ove godine i Evropski sud u Strazburu je utvrdio povredu prava na pravično suđenje i naložio državi Srbiji da obezbedi da im se u roku od tri meseca isplatiti novac. Ako to ne učini, državi će se naplatiti kamata "po stopi pozajmice Evropske centralne banke plus tri procenta poena", što je, po proceni advokata Janjića - "trostruko više od procenjene vrednosti oduzete zemlje".

- Odlukom Višeg suda u Nišu se uopšte ne dovodi u pitanje pravo poverioca na naknadu za oduzeto zemljište, koja mu je dosuđena pravnosnažnom sudskom odlukom. Takođe se ne dovode u pitanje prava iz presude Evropskog suda, kao ni njegovo pravo da svoje potraživanje naplati od supsidijarnih dužnika - Grada Niša i Republike Srbije, ukoliko se utvrdi da to ne može da naplati od PIK "Niš" - rekli su u Višem sudu.

U sudu su ukazali da se "kao sporno postavilo samo pitanje" da li poverilac može da traži isplatu naknade od Grada, kao supsidijarnog dužnika, ako izvršna isprava glasi na primarnog dužnika - PIK "Niš". Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje) je propisao da je u tom slučaju poverilac u obavezi da "javnom ili overenom ispravom dokaže da je obaveza izvršnog dužnika prešla na drugo lice, a ako takav dokaz nije moguć, onda ako to dokaže pravnosnažnom parničnom presudom".

Oni "priznaju" da je Ustavni sud u svojoj odluci našao da ovakvo dokazivanje nije obavezno, ali navode da su se oni pri donošenju odluke rukovodili autentičnim tumačenjem Narodne skupštine Republike Srbije - koje "ima snagu zakona", da je poverilac dužan da u nedostatku javne isprave "u parničnom postupku dokaže prelazak obaveze na supsidijarnog dužnika", odnosno grad Niš.

- Viši sud je ignorisao da mi imamo javnu ispravu o kojoj se govori u autentičnom tumačenju Narodne skupštine. To je rešenje gradske komisije u kojoj je jasno navedena obaveza novčane isplate - kaže advokat Janjić.

Izvor: Vebsajt Danas, Z. Miladinović, 03.04.2017.
Naslov: Redakcija