Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI: Pripadnici komunalne milicije moći će da zaustavljaju vozila, a osim fizičke snage i palica biće im dozvoljeno da koriste i biber-sprej


U Srbiju se vraća milicija! Pripremljen je Nacrt zakona o komunalnoj miliciji, koji će se, ukoliko bude usvojen, dati nove nadležnosti i šira ovlašćenja.

Prethodno je stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) utvrđeno da pravo na upotrebu naziva "policija" imaju isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

- U dosadašnjoj praksi se pokazalo kao potrebno uvesti nekoliko novih ovlašćenja komunalnoj miliciji - tako je Nacrtom zakona, pored dosadašnjih ovlašćenja, predviđeno i zaustavljanje i pregledanje vozila, kao i pozivanje građana i traženje obaveštenja od njih. Predloženo je da se komunalnoj miliciji da i spasilačka funkcija i da može da preduzima hitne mere u vanrednim situacijama poput elementarnih nepogoda - navode iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje je raspisalo javnu raspravu o Nacrtu zakona, koja će trajati do 6. marta.

Oni objašnjavaju da je osnovni razlog za donošenje novog zakona potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, te da su u dosadašnjem funkcionisanju opština uočene znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona. Takođe se pooštrava kontrola rada, disciplinska odgovornost, bezbednosna i psihofizička provera komunalnih milicionara.

Kad je u pitanju upotreba sredstava prinude, do sada je komunalcima bila dozvoljena upotreba fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje, a novi Nacrt zakona predviđa i upotrebu ručnog spreja s nadražujućim dejstvom.

S obzirom da je dosadašnja praksa pokazala da je bilo ishitrenih i nepotrebnih ispada pojedinih komunalaca, sada će biti pooštrena selekcija pri prijemu.

- Predviđeno je stručno osposobljavanje i usavršavanje, poseban ispit koji se polaže za komunalnog milicionara, provera praktične i psihofizičke osposobljenosti, a sada se predlaže i uvođenje provere da li postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalnog milicionera koje se mogu sprovoditi i tokom rada - objašnjavaju iz Ministarstva.

 Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je važno to što će biti ukinuta odredba prema kojoj na 5.000 građana postoji jedan pripadnik Komunalne policije.

 - Očekujemo da ćemo odmah po usvajanju zakona, tokom tekuće godine, obezbediti još 300 pripadnika komunalne policije. Plan je da u narednih nekoliko godina Komunalna policija dobije oko 1.000 novih policajaca, što će biti dovoljno da pokrijemo čitav grad - rekao je Vesić.

 Predviđena ovlašćenja komunalnih milicionera:

 • upozorenje
 • usmeno naređenje
 • provera identiteta
 • dovođenje
 • zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila
 • privremeno oduzimanje predmeta
 • pozivanje
 • video-nadzor
 • upotreba sredstava prinude (fizička snaga, sredstva za vezivanje, ručni sprej i službena palica)
 • traženje obaveštenja
 • izdavanje prekršajnog naloga, mogu podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ

 Komunalna policija ima pravo:

 • Da vas legitimiše
 • Da vas privede ako ne može da utvrdi vaš identitet
 • Da koristi sredstva vezivanja ako pokušate da pobegnete ili pružate otpor
 • Da vas pretrese ukoliko postoji opravdan povod
 • Da vam izda prekršajni nalog na osnovu podataka o vašem identitetu

 Komunalna policija nema pravo:

 • Da vas privede iz bilo kog drugog razloga (može da se obrati policiji za pomoć)
 • Da vaše lične podatke da kontroloru
 • Da izvrši proveru identiteta, a da vas prethodno ne obavesti o razlozima provere
 • Da vas zadrži ako ste dali lične podatke

Milicija je izraz koji se u najširem smislu koristi za vojne i paravojne formacije koje se sastoje od običnih građana umesto profesionalnih vojnika i oficira, te koje u pravilu deluju jedino u vanrednim situacijama. Najčešći izvor nedoumica vezan za pojam "milicija" potiče od toga što su komunističke države iz ideološko-propagandnih razloga odbacile korišćenje izraza "policija". To je uključivalo i SFRJ, u kojoj se za policijske snage koristio izraz "narodna milicija".

Izvor: Vebsajt Kurir, Mina Branković, 01.03.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija