Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Mreža pravnika apeluje na Ministarstvo pravde da upućivanjem Radnog teksta na mišljenje Venecijanskoj komisiji, u što kraćem roku po završetku tekuće javne rasprave, otkloni nedoumice koje postoje u delu stručne javnosti


- Imajući u vidu ciljeve, oblasti delovanja i višegodišnje iskustvo u radu udruženja građana koja Vam se ovom prilikom obraćaju, izražavamo zabrinutost povodom niza događaja koji poslednjih nedelja prate proces javne rasprave o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe - navodi se u Pismu koje je Ministarstvu pravde uputila Mreža pravnika povodom javne rasprave o Radnom tekstu.

Pravo građana Republike Srbije na efikasne i pravične sudske postupke, sprovedene od strane stručnih nosilaca pravosudnih funkcija, uslovljeno je usvajanjem ustavnih rešenja koja podrazumevaju uspostavljanje ravnoteže između nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa. Jednakost pred zakonom, garantovana istovetnim odlučivanjem suda u istim predmetima, od značaja je ne samo za ostvarivanje individualnih prava građana, već i za uspostavljanje stabilnog investicionog ambijenta za poslovanje privrednih subjekata. Kako ni odredbe važećeg Ustava ali ni situacija u srpskom pravosuđu, trenutno ne zadovoljavaju pomenute uslove, mišljenja smo da se proces promene Ustava mora nastaviti po zakonom propisanoj proceduri a da njegova sadržina mora odgovarati evropskim standardima u ovoj oblasti, kako je i predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23.

 -Najoštrije osuđujemo pokušaje pojedinih organizacija da se proces javne rasprave o Radnom tekstu amandmana izmesti iz okvira diskusije o usaglašenosti ponuđenih rešenja sa evropskim standardima i principima podele, ravnoteže i međusobne kontrole tri grane vlasti, i prenese na nivo političkih, ličnih ili ideoloških obračuna - naglašava se u pismu.

Posebno zabrinjavaju istupi pojedinih predstavnika struke i civilnog društva, kojima se osporava legitimitet članova akademske zajednice, strukovnih, kao i udruženja građana koji ne dele njihove stavove. Time privatizuju demokratski proces javne rasprave koji po svojoj prirodi podrazumeva pluralizam mišljenja i pravo svih zainteresovanih pojedinaca i udruženja da javno iznesu svoje stavove i predlože rešenja koja smatraju adekvatnim. U ovim istupima ide se toliko daleko, da se osporava čak i autoritet Venecijanske komisije i kompetentnost njenih eksperata, ali i pravo građana Republike Srbije da o njihovim pravima odlučuje sud kao državni organ. Nasuprot tome, zahteva se odvajanje pravosuđa od države, onemogućavanje bilo kakvih mehanizama kontrole i zaštite građana od zloupotreba i samovolje, kao i stavljanje sudbine građana ali savesnih sudija i tužilaca u ruke malobrojne grupe ljudi koji sudsku vlast ne smatraju ovlašćenjima poverenim od strane građana, već sopstvenim privatnim vlasništvom.

- Apelujemo na Ministarstvo pravde da ovakvu situaciju okonča upućivanjem Radnog teksta na mišljenje Venecijanskoj komisiji, u što kraćem roku po završetku tekuće javne rasprave, i time otkloni nedoumice u pogledu stavova koje ovo telo ima o predloženim rešenjima. Ovim bi se ujedno omogućilo vraćanje diskusije o amandmanima u okvire usaglašavanja sa evropskim standardima, i iznalaženja, u tim okvirima, onih rešenja koja bi građanima Republike Srbije obezbedila nezavisno, kvalitetno, stručno i odgovorno pravosuđe, a samim sudijama i tužiocima, jasna, objektivna i dosledno primenjena pravila izbora na funkcije i napredovanja u okviru pravosuđa, ali i nedvosmisleni mehanizmi odgovornosti u slučaju nestručnog, pristrasnog ili neefikasnog postupanja - zaključuju se u pismu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 03.03.2018.
Naslov: Redakcija