Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Advokatska komora Beograda smatra da su ustavne izmene pretnja vladavini prava, te da su ispod minimuma standarda u civilizovanim i modernim demokratskim društvima


Advokatska komora Beograda smatra, da je Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, direktna pretnja da se onemogući vladavina prava koja se zasniva na podeli vlasti.

 - Uvereni smo da samostalne i nezavisne advokature kao profesije ne može biti bez slobodnog i nezavisnog sudstva. Nezavisnost sudstva obezbeđuje se pre svega njegovom nezavisnošću u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast - precizira se u saopštenju AKB-a.

Očigledno je da izvršna vlast, kao jedina od tri grane vlasti koja se realno vrši u našem društvu, predlogom izmena ustava želi da postigne nekoliko ključnih ciljeva koji se od javnosti za sada vešto kriju:

1. Predloženim izmenama ide se na promenu naziva sudova za šta nije dato obrazloženje, a želi se postići da se usled promene naziva sudova u Srbiji izazove novi reizbor sudija. Advokatska komora Beograda reizbor sudija vidi kao glavni cilj izvršne vlasti u tzv. ustavnoj reformi pravosuđa.

Ove ustavne promene dovele bi do razrešenja svih sudija u Srbiji i ponovnog izbora po volji partije na vlasti i to kako samih sudija, tako i rukovodilaca sudova.

2. Predloženim izmenama ustava obezbeđuje se da partija na vlasti direktno izabere polovinu članova Viskog saveta sudstva na čijem čelu će biti "istaknuti" pravnik sa tzv. zlatnim glasom među parnim brojem sudija. Pravni standard "istaknutog pravnika" uveden je kao jedna vrsta kaučuk odredbe pod koju se bez ikakvih kriterijuma mogu podvesti bilo koja lica pod uslovom da su pod potpunom kontrolom izvršne vlasti.

3. Još gori su predlozi koji se tiču promena koje se odnose na tužilaštvo od kojih neke uopšte ne spadaju u ustavnu materiju. Pre svega to se odnosi na predlog da tužioci budu u manjini u telu koje bira tužioce, a zatim i u mogućnosti da se tužioci premeštaju bez njihove saglasnosti na mesta van njihovog prebivališta što ih postavlja u položaj apsolutne zavisnosti od volje političke vlasti i oduzima im čak i privid samostalnosti, stalnosti i nezavisnosti.

Advokatska komora Beograda smatra da su predložene ustavne promene ispod minimuma standarda u civilizovanim i modernim demokratskim društvima.

Umesto da ustavne promene idu ka tome da se obezbedi osnov za razvoj nezavisnog pravosuđa, predlog Ministra pravde vodi ka tome, da se pravosuđe stavi pod još veću kontrolu partijske države, da se iz pravosuđa putem iznuđenog reizbora odstrane sudije i tužioci koji nisu po volji partije na vlasti i da se Srbija ustavnim putem spreči u pokušaju da se razvija kao demokratsko društvo, umesto što se razvija kao partijska država.

Advokatska komora Beograda podržava i pridružuje se javnoj kritici koju su proteklih dana iznela strukovna udruženja sudija, tužilaca i tužilačkih i sudijskih pomoćnika, kao i javno izgovoreno neslaganje sa predloženim izmenama koje je dao Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije i apeluje na sve advokate Beograda kao i cele Srbije, da podignu svoj glas radi odbrane prava građana Srbije da imaju slobodan i nezavisan Sud jer bez toga neće biti ni slobodne i nezavisne advokature, niti pravde za sve građane, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 02.02.2018.
Naslov: Redakcija