Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU: PREDVIđENE SU STROGE KAZNE ZA PROSJAčENJE, VRAčANJE I TUMAčENJE SNOVA, PROSTITUCIJU, UPOTREBU PIROTEHNIčKIH SREDSTAVA. KAZNE MOGU BITI NOVčANE, RAD U JAVNOM INTERESU ILI KAZNE ZATVORA


Ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, biće kažnjen sa 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova, predviđeno je Predlogom zakona o javnom redu i miru.

Predloženi akt se nalazi u skupštinskoj proceduri pa bi, ako bude usvojen, možda novogodišnji i božićni praznici 2017. godine mogli da prođu i sa manjom upotrebom pirotehničkih sredstava.

Predloženo je da se da onaj ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana kazni novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Predlogom zakona je predviđeno i da onaj ko prosjačenjem ugrožava spokojstvo građana ili narušava javni red i mir bude kažnjen novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, dok će onaj ko organizuje ili za prosjačenje koristi decu biti kažnjen od 50.000 od 150.000 dinara i kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 03.01.2016.
Naslov: Redakcija