Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

"UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA": Projekat, koji finansira Evropska unija, doprineo smanjenju broja starih predmeta, ujednačavanju sudske prakse, pojednostavljenju administrativnih procedura u sudovima i tužilaštvima, ravnomernoj raspodeli predmeta među sudijama, unapređenju baze sudske prakse...


Blizu 1,7 miliona starih izvršnih predmeta rešeno je u proteklih godinu i po dana zahvaljujući projektu "Unapređenje efikasnosti pravosuđa" i primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje), koji se primenjuje od 1. jula 2016. godine, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", koji finansira Evropska unija omogućio je i niz merljivih i konkretnih rezultata u različitim oblastima pravosuđa, istakla je ministarka na konferenciji povodom okončanja tog projekta koji je trajao od februara 2016. godine.

"Zahvaljujući primeni novog Zakona i saradnji sa projektom do danas ima rešeno blizu 1.7 miliona starih izvrsnih predmeta, što svakako doprinosi boljoj statistici i omogućuje efikasnije postupanje sudova i svim materijama", istakla je ministarska pravde.

Rekla je da su ostvareni i drugi rezultati, pre svega u unapređenju medijacije i alternativnih načina rešavanja sporova i unapređenju elektronske razmene podataka, koja će sudijama, tužiocima, javnim izvršiteljima i javnim beležnicima omogućiti da u realnom vremenu dobijaju konkretne podatke od nadležnih organa.

"To će omogućiti da više nemamo razmenu podataka putem papira, što dovodi do smanjenja troškova i ubrzanja postupaka, a sve u korist građana Srbije", istakla je Kuburović.

Ministarka pravde je navela da je još nedovoljan broj predmeta koji se rešava alternativnim metodama, pre svega zbog odsustva sistemskih mera svih relevantnih institucija i organa.

"Proteklo je skoro tri godine od početka primene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) i statistika ukazuje da su neophodne veće, koordinirane intervencije da bi sistem zaživeo i trend povećanja priliva prvostepenih parničnih predmeta konačno opao", rekla je Kuburović.

Zbog toga je, kako je ukazala, krajem juna ove godine doneto zajedničko Uputstvo Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde za unapređenje medijacije.

Predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević rekao je da društvene stabilnosti u Srbiji neće biti ukoliko se ne stabilizuje pravni sistem i ne uspostavi snažna vladavina prava.

"Dok se to ne ostvari, Srbija neće biti u mogućnosti da privuče onakav nivo investicija koji potreban za ekonomski oporavak i rast", rekao je Milojević na konferenciji.

Pomenuti projekat je kako je ukazao, doprineo kako smanjenju broja starih predmeta, tako i ujednačavanju sudske prakse, pojednostavljenju administrativnih procedura u sudovima i tužilaštvima, ravnomernoj raspodeli predmeta među sudijama, unapređenju baze sudske prakse...

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabricio istakao je da je EU podržala sa četiri miliona evra ovaj projekat, kroz koji su da su za manje dve godine postignuti impresivni rezultati.

Najavio je da je Delegacija EU je spremna da nastavi podršku i u 2018. godini kroz drugi sličan projekat, te poručio da je unapređenje efikasnosti pravosuđa samo jedna od komponenti reforme pravosudnog sistema, a da je za vladavinu prava neizostavno bitna i nezavisnost sudstva, transparentnost, merljivost rezultata i kvaliteta rada.

"Podržavam srpske vlasti da nastave još dublje i šire u reforme jer je vladavina prava ključna za članstvo u Evropskoj uniji", napomenuo je Fabricio.

Takođe je ukazao da je u poslednjih devet godine EU izdvojila 93 miliona evra za infrastrukturne projekte u Srbiji.

"To pokazuje koliko je podrška EU jaka i koliko želimo da Srbija nastavi reforme za vladavine prava", zaključio je Fabricio.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.12.2017.
Naslov: Redakcija