Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Visoki savet sudstva da reaguje na ugrožavanje nezavisnosti sudija


Povodom nedavnih protivpravnih reakcija političara i medija na pojedine odluke sudova, Društvo sudija Srbije pozvalo je dopisom Visoki savet sudstva da, u skladu sa svojom ustavnom dužnošću, reaguje povodom ovakvog ugrožavanja nezavisnosti sudija.

Nedavne odluke Apelacionog suda u Beogradu kojima su delimično potvrđene a delimično ukinute krivične presude Višeg suda u Beogradu i tom sudu naloženo da postupak sprovede bez procesnih nedostataka i u skladu sa zakonom, pokrenule lavinu nipodaštavanja, uvreda i pretnji sudijama od strane pojednih političara i medija, pa se čak najavljuju i hapšenja sudija, kao i preduzimanje određenih mera u predstojećoj reformi pravosuđa protiv takvog, navodno neprihvatljivog, postupanja sudova.

Da se ovakva kampanja dešava istovremeno sa tzv. konsultacijama Ministarstva pravde sa strukovnim udruženjima i građanskim društvom u kojoj pojedini učesnici, a za razliku od saglasnih predloga strukovnih udruženja sudija i tužilaca i celokupnog građanskog društva, predlažu rešenja za izmenu Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u delu koji uređuje pravosuđe koja bi mogla da ugroze pravni poredak Republike Srbije i ostvarivanje prava građana na suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom u pravičnom postupku.

U dopisu je navedeno i da se Društvo sudija Srbije oduvek zalagalo, pa to čini i sada, da svako, a prvenstveno sudije i sudovi, poštuje pravni poredak naše države, pa tako i sada poziva sve državne organe i funkcionere da zakonito, dosledno i savesno obavljaju svoje dužnosti, rukovođeni time da su pred zakonom svi jednaki, da nedodirljivih ne sme biti, ali i da su svi nevini dok se krivica ne dokaže.

Takođe, Društvo sudija sa velikom zabrinutošću konstatovalo je da ovakvo postupanje državnih funkcionera i medija, koje se ponavlja sa svakom sudskom odlukom koja ne odgovara ishodu kakav je prethodno protivpravno najavljivan u medijima, predstavljaju neskrivenu protivpravnu poruku sudijama kako da sude, ne samo u konkretnim, već i u svim ostalim predmetima za koje je javnost zainteresovana i o kojima su politika i mediji dali "svoj sud" unapred, pre i tokom sudskih postupaka. To dalje ciljano podstiče nepoverenje građana u sudstvo, sa jedne strane, kao i situaciju u kojoj se sudije osećaju sve manje sigurnim i sve više zastrašenim da profesionalno, nepristrasno i savesno odlučuju.

Zbog toga Društvo sudija Srbije pozvalo je Visoki savet sudstva da, u skladu sa svojom ustavnom dužnošću, reaguje povodom ovakvog ugrožavanja nezavisnosti sudija.

Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 02.10.2017.
Naslov: Redakcija