Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPšTINSKI ODBOR ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO OCENIO DA JE PREDLOG ZAKONA U SKLADU SA USTAVOM I PRAVNIM SISTEMOM REPUBLIKE SRBIJE. PROPISUJE SE DA ćE UčEšćE LOKALNIH SAMOUPRAVA U POREZU NA ZARADE BITI SMANJENO SA SADAšNJIH 80 NA 77 ODSTO U SLUčAJU GRADOVA, 74 ODSTO U SLUčAJU OPšTINA, ODNOSNO 66 ODSTO U SLUčAJU GRADA BEOGRADA, SA SADAšNJIH 70 ODSTO


Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo uputio je, 3. oktobra 2016. godine, parlamentu na usvajanje Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je predviđeno smanjenje udela opštinama i gradovima u prihodima od poreza na zarade.

Predlogom zakona predviđeno je da će od ukupnih poreza na zarade koji se isplaćuju lokalnim samoupravama, umesto sadašnjih 80 odsto, gradovima ubuduće ostajati 77 odsto, a opštinama 74 odsto, dok će ostalo ići u budžet.

Usvojeni predlog predviđa da se Beogradu prihodi smanje više, odnosno da glavnom gradu umesto 70 odsto ostaje 66 odsto.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, rekao je na sednici Odbora da će lokalne samouprave tim predlogom, kojim je predviđeno manje novca za njih, neće podneti teret ušteda od osam milijardi, kako je ranije bilo predviđeno, već će to biti 4,8 milijardi dinara što će im omogućiti normalno funkcionisanje.

On je podsetio da je Vlada Republike Srbije u avgustu usvojila Predlog zakona kako bi izašla u susret opštoj fiskalnoj konsolidaciji i da bi se uspostavila ravnoteža između gradova i opština.

Bošnjak je najavio da se sveobuhvatne izmene tog zakona, jer se on sada menja samo u delu koji se tiče poreza na zarade, mogu očekivati u narednom periodu, kako bi imali konačno rešenje koje će dovesti do boljeg budžetskog planiranja, uzimajući u obzir sve različitosti lokalnih samouprava.

On je najavio da će biti doneti i drugi zakoni koji će ukloniti problem koji se odnose na naknade i takse, kako se ne bi dešavalo da različite opštine imaju namete koji se drastično razlikuju, a koji su na štetu i građanima i privredi, ali i svim zainteresovanim investitorima.

"Učinićemo sve da opštine i gradovi od 2017. godine mogu jednostavnije i kvalitetnije da upravljaju svojim finansijama", naveo je on.

Pomoćnik ministra finansija, Mirjana Čojbašić, navela je da to Ministarstvo namerava da pojača pritisak na lokalne samouprave u pogledu poboljšanja finansijske discipline i da se trenutno lokalnim samoupravama pomaže u tom poslu.

U nastavku sednice Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmotrio Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Članovi Odbora su većinom glasova ocenili da je Predlog autentičnog tumačenja u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, te ga treba usvojiti po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.10.2016.
Naslov: Redakcija