Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Vlada RS će dodatno pojasniti kriterijume za paušal iz pete grupe, a dug će moći da se izmiri u 60 rata. Poreska uprava, može u celosti ili delimično da odloži plaćanje dugovanog poreza, ukoliko bi plaćanja u celosti za obveznika predstavljalo neprimereno veliko opterećenje ili bi mu nanelo bitnu ekonomsku štetu. Da bi mogao da dobije ovu olakšicu, poreski obveznik bi trebalo da podnese zahtev uz obrazloženje


Preduzetnici paušalci kojima se nagomilao poreski dug jer nisu imali rešenja, mogu da podnesu zahtev za odlaganje plaćanje dugovanja na rate i to najduže do 60 meseci, kažu u Vladi Republike Srbije.

Protekle dve godine mnogi preduzetnici paušalci iz pete grupe (prevodioci, lekari, veterinari, IT sektor...) nisu plaćali porez jer nisu imali poreska rešenja, pa im se dug nagomilao. Ovih dana dopunjena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 i 80/2017), kojim se reguliše oporezivanje samostalnih delatnosti, a unete su i određene novine.

Poreska uprava, može u celosti ili delimično da odloži plaćanje dugovanog poreza, ukoliko bi plaćanja u celosti za obveznika predstavljalo neprimereno veliko opterećenje ili bi mu nanelo bitnu ekonomsku štetu. Da bi mogao da dobije ovu olakšicu, poreski obveznik bi trebalo da podnese zahtev uz obrazloženje.

Na pitanje, da li je moguće da se poreska računica učini još jasnijom za poreske obveznike iz pete grupe (lekari, prevodioci, veterinari, IT sektor...), a kako bi preduzetnici mogli da lakše planiraju svoje troškove i pre dobijanja prvog poreskog rešenja, u Vladi kažu:

- Paušalni prihod, odnosno poreska osnovica, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Srbiji, i to u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. Tu poresku osnovicu objavljuje Republički zavod za statistiku, prema grupi u koju je razvrstan poreski obveznik. Ona se koriguje, odnosno uvećava ili smanjuje, primenom korektivnih elemenata iz člana 6. Uredbe - objašnjavaju u Vladi Republike Srbije.

Inače, kako kažu knjigovođe, poresku osnovicu čini mesečna bruto zarada na nivou opština, a objavljuje je Republički zavod za statistiku.

Preduzetnici, umesto paušalnog oporezivanja, imaju mogućnost da porez plaćaju na stvarno utvrđeni prihod, odnosno da vode poslovne knjige. Osnovica za obračun poreza u tom slučaju je oporeziva dobit.

Kako najavljuju u Vladi, u planu su aktivnosti koje bi doprinele da preduzetnici imaju još jasniju sliku o visini poreza koji treba da plate.

- Jedan od prioriteta Vlade jeste rad na poboljšanju uslova poslovanja u našoj zemlji i stvaranje predvidivog ekonomskog ambijenta. Donošenjem Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017), stekli su se uslovi da se ubuduće rešenja izdaju redovno svake godine - ističu u Vladi.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 31.08.2017.
Naslov: Redakcija