Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Odredba koja predviđa da pravo na porodičnu penziju preminulog, koji je u vreme zaključenja braka navršio 65 godina, može da nasledi njegov bračni drug pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine, nije u skladu sa Ustavom RS


Ustavni sud Srbije utvrdio je, na inicijativu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, da odredba člana 28a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 46/2019 - odluka US) koja predviđa da pravo na porodičnu penziju preminulog, koji je u vreme zaključenja braka navršio 65 godina, može da nasledi njegov bračni drug pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine, nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Poverenica je saopštila da je inicijativa podneta nakon nekoliko pritužbi građana i građanki kojima je usled primene ove odredbe bilo onemogućeno da nakon smrti bračnog druga ostvare jedno od ključnih prava na materijalno obezbeđenje i socijalnu sigurnost.

Jankovićeva ističe da odluka Ustavnog suda pokazuje da borba za ravnopravnost daje konkretne rezultate i da će značajno uticati da se ispravi nepravda naneta osobama na koje se odnosila neustavna odredba Zakona.

"Ne sme se dozvoliti da u našem pravnom sistemu postoje odredbe koje predstavljaju sistemsku diskriminaciju građana i građanki po bilo kom osnovu i naš zadatak je da ukažemo na njihovo postojanje", rekla je Jankovićeva.

U predlogu za ocenu ustavnosti, koji je Jankovićeva podnela Ustavnom sudu, navodi se da se navedeni diskriminatorni uslov, ne može pravdati objektivnim razlozima i da se zloupotreba ovog prava može sprečiti nizom drugih pravnih sredstava koje građane i građanke neće stavljati u neravnopravan položaj samo zato što su sklopili brak sa osobom koja je navršila 65 godina života.

Izvor: Vebsajt RTS, 01.07.2019.
Naslov: Redakcija