Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Informacioni sistem "eZUP" ispunio očekivanja


1. juna 2017. godine u Srbiji je proradio informacioni sistem "eZUP", koji omogućava bržu i efikasniju uslugu građanima koji više ne moraju da provode vreme šetajući od šaltera do šaltera, prikupljajući podatke kojima država već raspolaže.

Zaposleni u javnoj upravi mogu brzo i jednostavno da pristupe podacima koji su im potrebni za odlučivanje u upravnim postupcima koje vode, sve u cilju veće efikasnosti u pružanju usluga građanima Srbije.

U prvih godinu dana, 245 organa počelo je da koristi informacioni sistem "eZUP", a ovim putem razmenili su tačno 208.095 dokumenata, koje su do pre samo godinu dana građani prikupljali sami.

Na ovaj način građanima je ušteđeno više od 500.000 časova, a država je ostvarila uštedu od približno 20 miliona dinara na štampanju i izdavanju papira.

Danas "eZUP" povezuje 18 baza podataka osam velikih institucija u Srbiji: matične knjige Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, baze MUP-a, Poreske uprave, Fonda PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Republičkog geodetskog zavoda i Ministarstva pravde.

Ovo je veliki korak u automatizovanju administrativnih postupaka i značajan iskorak ka uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji koja će biti u službi građana i privrede.

Sistem "eZUP" je samo jedna od velikih reformi koje sprovodi Vlada Srbije u transformaciji javne uprave u servis građana.

Grad Smederevo je najveći korisnik "eZUP"-a i primer je dobre prakse među jedinicama lokalne samouprave.

Sistem "eZUP" najviše koriste organi lokalne samouprave, a najveći pojedinačni korisnik je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pored pristupa podacima iz 18 baza podataka, eZUP nudi i uslugu koja se zove "opšti zahtev" i koja omogućava službenicima da komuniciraju sa drugim organima ukoliko imaju potrebu za podacima koji nisu sadržani u ovih 18 baza podataka koje "eZUP" trenutno nudi i na taj način dodatno ubrza proces koji je građanin pokrenuo.

Vlada Srbije u potpunosti razume da, iako danas postoje i tehničke mogućnosti i pravni okvir koji obavezuje sve organe da koriste "eZUP" kako bi pružali brzu, jednostavnu i kvalitetnu uslugu građanima, neki službenici i organi i dalje zahtevaju od građana da prikupljaju dokumente koje država već poseduje.

Zato apeluju na sve organe u državi i sve lokalne samouprave da što pre počnu u potpunosti da primenjuju sistem "eZUP", kako bi doprineli razvoju moderne elektronske uprave i bili na usluzi građanima i privredi.

Izvor: Vebsajt Vlade, 01.06.2018.
Naslov: Redakcija