Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI: Predviđeno uključivanje građana u donošenje odluka koje su važne za njihove zajednice. Broj potpisa građana potreban za pokretanje građanske inicijative fiksiran na pet odsto od ukupnog broja građana sa biračkim pravom


Budžeti opština ubuduće neće moći da budu usvojeni dok građani o njima ne daju svoje mišljenje, a u njihovim rukama trebalo bi da bude i planiranje investicija, predviđeno je predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnoj upravi, koje je nedavno utvrdila Vlada, a uskoro će se naći pred poslanicima.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić smatra da će se ovim izmenama omogućiti bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje građana u donošenje odluka koje su važne za njihove zajednice.

"Predlažemo obavezno konsultovanje sa građanima u pogledu kreiranja budžeta lokalnih samouprava u oblasti investicija", kaže ministar.

On navodi da neke opštine u Srbiji to već rade kao sto su Pirot, Bečej, Loznica, Vranje, Pančevo, Ruma i mnoge druge, ali je namera da to postane obaveza svih lokalnih samouprava, jer su sredstva u budžetima sredstva svih građana i oni imaju pravo da učestvuju u odlukama kako ih ulagati i nasta ih trošiti.

Takođe se uvodi obaveza jedinice lokalne samouprave da u okviru svojih nadležnosti prati proces evropskih integracija Srbije. Ružić je dodao da će biti unapređeno i funkcionisanje mesnih zajednica i njihov odnos sa jedinicama lokalne samouprave.

Broj pomoćnika predsednika opštine vezivaće se za broj stanovnika lokalne samouprave, tako da će opštine od 15.000 stanovnika imati pravo na jednog pomoćnika, do 50.000 na dva, do 100.000 na tri, a ostali do pet.

Od narednih lokalnih izbora maksimalan broj članova opštinskog veća usklađivaće se takođe sa brojem stanovnika opštine ili grada pa će tako opštine do 15.000 imati pet, do 50.000 sedam, do 100.000 devet dok će ostali imati do 11 članova.

Broj članova opštinskog veća koje skupština opštine bira na predlog predsednika opštine po važećem zakonu ne može biti veći od 11.

"Lokalne samouprave su u praksi uvek koristile mogućnost i na ova mesta postavljale maksimalan broj koji zakon dozvoljava", napominje Ružić i dodaje da ima opština od 15 000 stanovnika koje imaju 11 pomoćnika predsednika opštine, a novim rešenjem će se doprineti većoj operativnosti.

Predlaže se i da se broj potpisa građana potreban za pokretanje građanske inicijative fiksira na pet odsto od ukupnog broja građana sa biračkim pravom. Takođe 100 građana sa biračkim pravom može dati predlog nadležnom odboru skupštine opštine za sprovođenje javne rasprave o nekom opštem aktu i radno telo skupštine može organizovati javno slušanje o predlozima odluka o kojima odlučuju odbornici.

Sednice skupštine opštine ili grada ubuduće će se sazivati uz minimalni rok od 24 časa. Predviđeno je i da se pojedini poslovi mogu poveriti drugoj opštini ili njenom preduzeću i ustanovi ali uz prethodnu konsultaciju sa Ministarstvom i vladinu saglasnost.

Izvor: Vebsajt Kurir, 03.05.2018.
Naslov: Redakcija