Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: ODLUKU O IZBORU UDżBENIKA ZA OSNOVNU šKOLU DONOSE AKTIVI UčITELJA ILI NASTAVNIKA DO 10. APRILA 2016. GODINE, UNOSOM TRI żELJE U INFORMACIONI SISTEM MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOšKOG RAZVOJA


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je Listu udžbenika za osnovnu školu sa koje će nastavnici birati udžbenike po kojima će raditi naredne tri školske godine. Odluku o izboru udžbenika donose aktivi učitelja ili nastavnika do 10. aprila i to tako što kroz informacioni sistem Ministarstva unose tri želje. Uz to će morati da navedu i obrazloženje zašto su se opredelili za konkretna izdanja, a to obrazloženje biće dostupno javnosti kroz portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (opendata.mpn.gov.rs).

Prema rečima pomoćnika ministra, Milovana Šuvakova, nastavnici će najpre birati komplet izdavača za koji smatraju da je najkvalitetniji, a u okviru njega koje udžbeničke jedinice je neophodno da deca kupe, a šta bi trebalo da se nađe u školskim bibliotekama ili kabinetima. On podseća da Zakon o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) ne obavezuje roditelje da kupe ceo sadržaj kompleta.

- Na Listi koja je objavljena nalazi se više udžbeničkih jedinica od onoga što je kao obavezno predviđeno Planom udžbenika. Aktivi učitelja ili nastavnika određenog predmeta mogu da traže da roditelji kupe i manje od onoga što je propisano planom, ali nikako preko toga. Konkretno, aktiv nastavnika matematike u nekoj školi može da kaže da je učenicima u šestom razredu potrebna samo zbirka zadataka, ali da bi voleli da imaju pet primeraka udžbenika koji će stajati u biblioteci, ako nekom učeniku zatreba - objašnjava Šuvakov, napominjući da će Ministarstvo pokušati da ono što škole traže za biblioteke nabavi iz budžeta, kao i da će odluka o besplatnim udžbenicima biti doneta nakon što škole završe izbor.

Na Listi udžbenika nalaze se odobreni kompleti svih izdavačkih kuća koji su ispunili uslove konkursa. Prvi put uz spisak je dat broj strana, kao i cena svakog naslova, koju izdavači neće smeti da menjaju. Statistika pokazuje da, kada bi neko želeo da kupi sve knjige sa liste, na svim jezicima, za sve razrede i predmete, morao bi da plati više od 1,6 miliona dinara i da pripremi police za 266.708 stranica knjiga.

Iako su za izbor udžbenika odgovorni nastavnici, iz Ministarstva preporučuju školama da pre opredeljivanja održe roditeljske sastanke, da bi čuli mišljenje roditelja i učenika koje knjige su korišćene u nastavi, a šta je bilo višak, kako se ne bi kupovalo ono što je nepotrebno.

Državna sekretarka u Ministarstvu, Zorana Lužanin, kaže da se razmišlja i o upitnicima za roditelje i đake, kako bi bili sigurni da će svaka škola čuti njihov glas. Ona kaže da su predstavnici Ministarstva održali sastanke sa svim direktorima osnovnih i srednjih škola da bi ih detaljno upoznali sa procedurom izbora udžbenika i otklonili eventualne dileme. A na tim susretima čuli su se komentari direktora osnovnih škola da ih "izdavači opsedaju", dok su srednje škole prepuštene same sebi.

Nepovoljnu situaciju, u kojoj se nalaze, pre svega, srednje stručne škole, u kojima nedostaju udžbenici za čak 900 predmeta, dodatno je pogoršala odluka Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS) na poslednjoj sednici da ne usvoji nove Standarde kvaliteta udžbenika. U okviru tog dokumenta nalaze se standardi za priručnike, kojih do sada nije bilo, a koji su neophodni da bi priručnici za srednje škole mogli da uđu u proceduru odobravanja.

Zorana Lužanin kaže da Ministarstvo još nije objavilo javni poziv za ove priručnike, jer i dalje čeka NPS, koji bi, kako je najavljeno, predlog novih Standarda kvaliteta trebalo ponovo da razmatra na idućoj sednici. Ona se nada da autori uveliko rade na tim materijalima i da će ipak biti dovoljno vremena da ih komisije Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pregledaju, kako bi srednjoškolci narednu školsku godinu dočekali u nešto povoljnijoj situaciji.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Andrić, 02.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija