Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: OBJAVLJENE LISTE UDżBENIčKIH KOMPLETA ZA SVE RAZREDE OSNOVNE šKOLE, ZA šKOLSKU GODINU 2016/2017. GODINU


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je konačnu listu udžbenika za osnovnu školu. Koraku ka sređivanju situacije u izdavaštvu i korišćenju udžbenika prethodilo je prošlogodišnje donošenje novog Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon). Inače, reč je o prijavljenim udžbeničkim kompletima na Javnom konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Objavljena je lista udžbeničkih kompleta, konkretih izdavača za sve razrede osnovne škole na srpskom jeziku, kao i lista kompleta za sve razrede osnovne škole u kojima se nastava odvija na albanskom, bosanskom, bugarskom, hrvatskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i mađarskom jeziku. Dostupna je i lista udžbenika za predmet maternji jezik na sa elementima nacionalne kulture i "Srpski kao nematernji jezik" i strane jezike.

Za predmet Srpski jezik prijavljeno je 14 kompleta, za Matematiku 10 kompleta, za predmet Svet oko nas 9, Likovnu kulturu šest, Muzičku kulturu 10 i Fizičko vaspitanje jedan komplet.

Novi Zakon donet je i kako bi se obezbedili kvalitetni udžbenici koji će biti dostupni svim učenicima, kao i da bi se zaštitio porodični budžet. Takođe, Zakon bi trebalo da reši problem korupcije i netransparetnosti u izboru udžbenika. Njime je određena i maksimalna cena udžbenika i predviđeno je donošenje novog Plana udžbenika, kako bi se videlo koji su udžbenici zaista i potrebni.

statistički podaci za 2015. godinu kažu da su nadležne komisije Ministarstva, pre donošenja Zakona, odobrile 1.700 udžbenika za predškolsko i osnovno obrazovanje. Licencu za izdavanje udžbenika imalo je 79 izdavača, a na tržištu je bilo čak 52 različita bukvara, čitanki i knjiga za nastavu srpskog jezika.

Učinak novog Zakona u brojkama se dakle nazire, a kakav će biti i u praksi, videćemo vrlo brzo. Već tokom priprema za predstojeću novu školsku godinu, koje za škole i nabavku udžbenika počinju i pre kraja ove.

Lista udžbenika na srpskom jeziku:

Prvi razred

Drugi razred  

Treći razred

Četvrti razred

Peti razred

Šesti razred

Sedmi razred

Osmi razred

Izvor: Vebsajt Dnevnik, V. Crnjanski, 29.02.2016.
Naslov: Redakcija