Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: PORED REPUBLIKE, AUTONOMNE POKRAJINE I LOKALNE SAMOUPRAVE, USKORO ćE I GRADSKE OPšTINE MOćI DA BUDU OSNIVAčI FIRMI KOJE OBAVLJAJU DELATNOST OD OPšTEG INTERESA, S TIM šTO ćE NA ODREđENOM GEOGRAFSKOM PODRUčJU, SAMO JEDNO JAVNO PREDUZEćE MOćI DA OBAVLJA TAKVU DELATNOST. DEO DOBITI SVIH JAVNIH PREDUZEćA IćI ćE DIREKTNO U "NADLEżNI" BUDżET - REPUBLIKE, POKRAJINE, GRADA, OPšTINE ILI GRADSKE OPšTINE, čAK I U SLUčAJU KADA JE NJIHOV OSNIVAč NEKO DRUGO JAVNO PREDUZEćE


Prema Nacrtu zakona o javnim preduzećima, osim Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave, uskoro će i gradske opštine moći da budu osnivači firmi koje obavljaju delatnost od opšteg interesa, s tim što će na određenom geografskom području, samo jedno javno preduzeće moći da obavlja takvu delatnost.

Spuštanje nivoa osnivača ispod lokalne samouprave nije jedina novina ovog Nacrta zakona. I ovaj propis potvrđuje spremnost za uvođenje privatnika u komunalne i druge delatnosti, bez preciziranja u koje tačno. Istovremeno, u firmama od strateškog značaja za Srbiju država će sačuvati vlasništvo nad najmanje četvrtinom kapitala. Spisak takvih preduzeća Vlada Republike Srbije će sastaviti šest meseci po usvajanju ovog zakona.

Menja se i tok novca. Deo dobiti svih javnih preduzeća ići će direktno u "nadležni" budžet - Republike, pokrajine, grada, opštine ili gradske opštine, čak i u slučaju kada je njihov osnivač neko drugo javno preduzeće. Time se, kako se obrazlaže, izbegava mogućnost da kćerka-firma deo dobiti uplati svojoj majci-firmi, što je trenutno važeće rešenje.

Nacrtom zakona se, takođe, potvrđuje obaveza raspisivanja javnih konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, iako u praksi to nije sasvim zaživelo. Biraće se na četiri godine, dok će vršilac dužnosti moći da bude "na probi" duplo duže nego do sada - punih godinu dana.

Povećava se i odgovornost direktora. Da bi uopšte došao na čelo javnog preduzeća, mora da ima visoko obrazovanje, posle minimum četvorogodišnjih studija da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju fakultetsku diplomu, preduslov je i najmanje tri godine rada u delatnostima srodnim tom javnom preduzeću. Uslov je i da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u obavljanju stranačkih funkcija.

U Ministarstvu privrede ističu da je Nacrt zakona izrađen u cilju efikasnije kontrole, povećanja finansijskih performansi, efikasnijeg planiranja poslovnih aktivnosti, unapređenja korporativnog upravljanja i veće transparentnosti u poslovanju javnih preduzeća.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B. - D. I. K., 30.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija