Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: U pripremi izmene Uredbe, kojima će advokati biti izmešteni u novu šestu grupu, koja će biti rezervisana samo za advokaturu


Paušalni porez za advokate će biti smanjen, a takav predlog naći će se ovih dana pred Vladom Republike Srbije.

Postoje dva predloga za izmenu Uredbe o bližim uslovima i kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 i 80/2017 - dalje: Uredba), a među njima i advokata.

Prema prvom predlogu, primenjivaće se stara Uredba iz 2014. godine, po kojoj polazna osnovica za određivanje poreza za advokate iznosi 120 odsto od prosečne zarade u Srbiji. To znači vraćanje na staro, odnosno upravo na Uredbu od pre tri godine. Drugi predlog je da porez za advokate bude još manji, odnosno da osnovica bude 95 odsto. To je smanjenje za čak 25 odsto.

U javnosti se podigla velika buka kada je krajem avgusta ove godine Uredba promenjena i nameti povećani, a najviše su negodovali sami advokati. Tada je odlučeno da polazna osnovica za obračun poreza za advokate, koja je iznosila 120 odsto od prosečne zarade, može biti uvećana i za više od 10 odsto. Prema toj, još uvek važećoj Uredbi, advokati su svrstani u petu grupu, zajedno sa lekarima, stomatolozima, apotekarima, veterinarima, profesorima, prevodiocima, inženjerima i arhitektama.

Izmenom Uredbe, koja će se uskoro naći pred Vladom, biće formirana nova, šesta grupa, rezervisana samo za advokate. Na taj način oni su izuzeti od svih ostalih paušalaca.

Prema jednom predlogu Uredbe dodaje se nova tačka, a to je šesta grupa, gde spadaju advokati. Za njih se predlaže da polazna osnovica za utvrđivanje poreza umesto 120 odsto od prosečne zarade u Srbiji bude 95 odsto. Takođe, uvodi se još jedna novina, a to stoji u oba predloga nove Uredbe. Naime, advokatima će se porez za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđivati na osnovu rešenja za 2014. jer od tada nisu dobijali nova poreska rešenja. A sve odredbe nove uredbe počeće da važe od 2018. godine.

Svaki pokušaj Vlade Republike Srbije da poveća poreski obračun advokatima izazivao je veliki revolt te profesije. Tako su pre tri godine advokati započeli štrajk koji je trajao čak četiri meseca kada je čitavo pravosuđe bilo totalno blokirano. Advokati su izvojevali pobedu i bili oslobođeni većih nameta. Oni od tada nisu dobijali poreska rešenja, kao ni cela peta grupa paušalaca, ali su bili u obavezi da plaćaju porez na osnovu poslednjeg dobijenog rešenja.

Izvor: Vebsajt 021, 02.11.2017.
Naslov: Redakcija