Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE: Previđene promene u nazivima naseljenih mesta i katastarskih opština


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije potreban je kako bi nazivi svih naselja u Srbiji bili precizno i tačno određeni i zbog toga je jako je važno da opštine i gradovi shvate ovo kao prioritet, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

"Kao što je od velikog značaja da svi građani imaju svoje adrese stanovanja, pa je u toku intenzivna aktivnost dodeljivanja naziva ulicama i kućnih brojeva kroz već dobro poznat projekat Vlade Republike Srbije – Adresni registar, tako je važno i da svi građani Republike Srbije žive u naseljima koja su precizno i tačno određena", rekao je on.

Objasnio je da je važeći Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018 - dalje: Zakon) donet na kraju 2007. godine u uslovima hitnosti donošenja seta zakona koji se tiču lokanih samouprava u skladu sa novim Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006). U takvim uslovima, kako je dodao, nije bilo moguće sprovesti pripremu zakona u dovoljnom vremenskom periodu tako da imamo značajan broj grešaka u nazivima naseljenih mesta ili katastarskih opština.

S obzirom da se promene u nazivima naseljenih mesta i katastarskih opština sprovode izmenom ovog zakona, to je, prema njegovim rečima i bio osnovni razlog zbog koga je pokrenut ovaj postupak.

Ružić je podsetio da je Ministarstvo započelo komunikaciju sa svim opštinama i gradovima još u avgustu prošle godine sa pozivom svim skupštinama da dostave svoje predloge za promene u zakonu i dodao da će se ta saradnja nastaviti.

Ministarstvo je, kako je dodao, obrazovalo i Posebnu radnu grupu za pripremu Nacrta zakona još u oktobru 2018. godine.

Pomoćnik ministra za sistem lokalne samouprave Saša Mogić istakao je da postoji velika potreba da se ovaj Zakon koji uređuje teritorijalnu organizaciju Republike Srbije, opština i gradova, nazive naseljenih mesta i katastarskih opština, izmeni i dopuni jer Zakon koji je na snazi ne odgovara stanju u realnosti.

"Važeći Zakon ima grešaka u nazivima naseljenih mesta i katastarskih opština, ali su se, kao posledica svakodnevnog života, nazivi nekih mesta u međuvremenu promenili, neka naselja su prestala da postoje ili nastajala nova. Te promene nisu pratile promene u Zakonu. Naša zajednička obaveza je da, kao što uređujemo Adresni registar građana, uredimo i nazive naseljenih mesta kako bi i ona u Zakonu koji to uređuje imala tačne nazive. To jeste veliki i mukotrpan posao, ali je i nužno da ga završimo", rekao je Mogić.

Mogić je istakao da je namera Ministarstva da sprovede kompletan postupak izmena Zakona gde bi praktično sve odredbe Zakona bile predmet preispitivanja. Zato je potrebno da sve lokalne samouprave uzmu aktivno učešće, provere nazive svojih naseljenih mesta i sprovedu potrebne procedure kako bi ovaj zakon bio usklađen sa stanjem na terenu.

Rad na izmeni ovog zakona počeo je pre više od godinu dana, kada je formirana posebna radna grupa koju čine, pored predstavnika Ministarstva, i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština, Kabineta predsednice Vlade Srbije, Republičkog geodetskog zavoda, Republičkog zavoda za statistiku i drugih državnih organa.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 27.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija