Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: PORESKA UPRAVA JOš UVEK NIJE DOSTAVILA PREDUZETNICIMA KONAčNI OBRAčUN POREZA ZA 2015. GODINU. ZBOG TOGA PAUšALCI NE MOGU DOBITI PORESKO UVERENJE DA SU IZMIRILI PORESKE OBAVEZE, A SAMIM TIM NE MOGU NI OSTVARITI PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, APLICIRATI ZA DOBIJANJE KREDITA, UčESTVOVATI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI, UGASITI SVOJE PREDUZEćE


Poreski obveznici koji porez plaćaju paušalno, još nisu dobili rešenja za 2016. godinu, a Poreska uprava nije ih obavestila ni o obavezama koje imaju za 2015. godinu. Kao mogući razlozi navode se čekanje novih propisa kao i nedostatak programa kroz koji bi radili rešenja. Paušalci u međuvremenu uplaćuju iznose po sopstvenom proračunu.

Do kraja 2016. godine ostala su još tri meseca, a vlasnici preduzetničkih radnji još nisu dobili rešenja o visini poreza za ovu godinu. Kako kaže Jovan Garić, vlasnik hemijskog čišćenja, sami prave poresku računicu.

"Plaćamo tekuće dažbine po prethodnom rešenju, odnosno po rešenju od pre dve godine, što uvećamo nekih pet do 10 odsto, da se ne bi skupljalo", objašnjava Garić.

Na takvu praksu su već navikli jer rešenja nisu dobili ni za prošlu godinu, već su u 2015. godini kao i sada, uplaćivali iznose na osnovu rešenja iz 2014. godinu. Za zemlju u kojoj se govori o poreskoj disciplini, takvo ponašanje je naglašava Garić, neozbiljno.

"Nešto se plaća kako treba, upozoravaju nas na ovo na ono, a mi ne dobijamo ono što treba na vreme", dodaje ovaj preduzetnik.

Računovođe objašnjavaju da neažurnost poreznika donosi brojne probleme paušalcima.

To znači da ne mogu da overe zdravstvene knjižice, ne mogu da podnesu kredit kod banke zato što nemaju osnovicu na koju plaćaju porez, navode računovođe.

Nova poreska rešenja čekaju novu Uredbu Vlade Republike Srbije, koja će odrediti ko može biti u paušalu, kao i osnovicu na koju se plaća taj porez. Do sada je ona, u skladu sa važećom Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014), određivana na osnovu prosečne isplaćene zarade u prethodnoj godini, dok su paušalni porez plaćali zanatlije, advokati i druge uslužne delatnosti, čiji je promet manji od šest miliona dinara.

Iz Poreske uprave nema objašnjenja za kašnjenje u dostavljanju poreskih rešenja za paušalce. Nema odgovara ni kada će ta rešenja stići, kao i da li će paušalci morati da plate razliku između akontacije koju su sami izračunali i iznosa koji će biti određen novim poreskim rešenjima.

Vlasnici zanatskih radnji uvereni su da će paušal biti veći, jer se svake godine povećavao. Kažu i da zbog toga ne mogu da planiraju troškove, poslovanje i ulaganje.

Izvor: Vebsajt N1, Tanja Veselinović, 01.10.2016.
Naslov: Redakcija