Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA: Donete odluke o boravišnim taksama, noćnom prevozu putnika, ukidanju plastičnih kesa od 1. januara 2020. godine u maloprodajnim objektima na teritoriji grada Beograda


Na sednici Skupštine grada Beograda, održanoj 29. avgusta 2019. godine, doneta je Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi.

Sekretarka za finansije Tatjana Milivojević je podsetila da je odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn., 89/2018 - usklađeni din. izn. i 95/2018 - dr. zakon) predviđeno da Skupština jedinice lokalne samouprave može svojim odlukama da utvrdi stope izvornih prihoda, kao i načine i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada.

Na osnovu ovog zakona i Zakona o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019), Skupština grada je na sednici 25. juna donela Odluku o boravišnoj taksi("Sl. list grada Beograda", br. 52/2019), koja se primenjuje od 1. jula tekuće godine. U međuvremenu, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019 i 51/2019) – rekla je Tatjana Milivojević.

Odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uslovima korišćenje kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je istakao da se usvajanjem odluke plastične kese ukidaju od 1. januara 2020. godine u maloprodajnim objektima na teritoriji grada Beograda.

Odlukom se definiše da svaka kesa mora biti biorazgradiva, te da su trgovci u prodajnim objektima dužni da korisnicima od 1. januara 2020. godine obezbede papirne kese ili torbe za višekratnu upotrebu koje su podložne reciklaži.

Odbornici su u okviru objedinjene rasprave usvojili i Odluku o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na noćnim linijama na teritoriji Beograda, Odluku o izmenama i dopunama Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode, Odluku o usvajanju plana za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu od 2019. do 2029. za teritoriju Stari grad, kao i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju komunalnim, internim i neopasnim otpadom.

Beograđanima će od oktobra stići uvećani računi za vodu. Iako cena utrošene vode ostaje nepromenjena, izmenama Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode, kao nova naknada na računima uvodi se stavka - cena za pogonsku spremnost sistema.

Novi namet trebalo bi da iznosi 118 dinara mesečno po računu.

Kako se navodi u usvojenom dokumentu, korisnicima će JKP Beogradski vodovod i kanalizacija plaćati cenu za isporučenu vodu na osnovu kubnog kvadratnog metra, kao i novi dodatak cenu za pogonsku spremnost sistema, koja je fiksna.

"Cena za pogonsku spremnost je visina mesečne naknade u fiksnom iznosu za održavanje i ispiranje distributivnog sistema vodovodne mreže. Potrošači su dužni da komunalnom preduzeću plaćaju mesečno ovu naknadu bez obzira na količinu utrošene vode", stoji u obrazloženju.

U JKP Beogradski vodovod i kanalizacija potvrđeno je da će računi biti korigovani, ali kažu da se ova odluka "ne odnosi na cenu vode, koja ostaje ista, što znači da voda neće poskupeti".

Izvor: Vebsajt Beoinfo i Blic, 29.08.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija