Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O LOBIRANJU: Transparentnost Srbije ukazuje na neophodnost dopune Nacrta zakona


Transparentnost Srbija (TS) saopštila je da je dobro što je Ministarstvo pravde pokrenulo javnu raspravu o Nacrtu zakona o lobiranju, jer je, kako kažu, to jedan od najvažnijih antikorupcijskih propisa koji nedostaje Srbiji, ali ocenjuju da je potrebno da se Nacrt zakona dopuni.

TS smatra da Nacrt ima uži obuhvat, jer se bavi isključivo lobiranjem kojim se bave profesionalni posrednici za klijente, kada pokušavaju da utiču na odluke javnih funkcionera i to isključivo u vezi sa donošenjem propisa i drugih opštih akata.

Organizacija smatra da bi budući zakon trebalo da obuhvata i situacije kada lobisti kontaktiraju savetnike funkcionera, službenike ili članove radnih grupa za izradu propisa.

"Budući da se lobiranje neretko odnosi na donošenje drugih diskrecionih odluka, na primer, da li će neki državni funkcioner otvoriti novi tržni centar, svečanost ili fabriku, obuhvat zakona bi trebalo proširiti i u tom smislu", navela je Transparentnost u saopštenju.

TS sumnja da Nacrt ispunjava preporuku u kojoj se traži da se interakcije lobista i funkcionera učine transparentnim, jer nacrt predviđa isključivo dostavljanje izveštaja Agenciji za borbu protiv korupcije, ali odredbe o javnosti tih podataka nisu potpune.

TS je navela da je Ministarstvu pravde dostavila preporuke za dopunu Nacrta zakona, u kojem je navela da bi trebalo urediti i lobiranje predstavnika Srbije u međunarodnim organizacijama.

Organizacija smatra da bi trebalo precizirati izuzetke od pojma lobiranja, gde namera zakonopisca nije dovoljno jasna, zatim precizirati pravila o postupanju lobista koji su u sukobu interesa i precizirati obavezne elemente ugovora o lobiranju.

Važno je i da se detaljnije urede obaveze "lobiranog lica", odnosno funkcionera.

"Aktuelna odredba, prema kojoj funkcioneri imaju rok od 15 dana da izveste Agenciju za borbu protiv korupcije o susretima sa lobistima nije dovoljna. Bilo bi primereno da pojedine informacije budu dostupne svim građanima, objavljivanjem na internet stranama organa vlasti", navela je TS.

Nacrtom bi trebalo umanjiti birokratske procedure jer nije uobičajeno da lobisti polažu posebne ispite, ocenjuje da bi, umesto sistema odobrenja, bila dovoljna registracija te delatnosti.

Izvor: Vebsajt N1, 02.05.2018.
Naslov: Redakcija