Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Privrednom sudu u Beogradu ubuduće je neophodno dostavljati predloge za izvršenje u najmanje 6 primeraka


Povodom odredbi člana 70. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje - dalje: Zakon), a u vezi dostavljanja rešenja o izvršenju javnom izvršitelju, sakopijom isprava potrebnih da sprovede izvršenje, kao i odredbi člana 59 stav 4. istogZakona kojim je propisano da se predlog za izvršenje podnosi u najmanje 4primerka, Privredni sud u Beogradu dao je sledeće obaveštenje:

Imajući u vidu prethodno navedene odredbe Zakona, u dosadašnjem radu Izvršnog odeljenja ovog Suda, prilikom primene napred navedenih odredbi Zakona, primećeno je da dostavljanje 4 primerka predloga za izvršenje znatno usporava postupak sprovođenja izvršenja.

Naime, kako se u cilju uspešnog sprovođenja izvršenja isto određuje na više predmeta i sredstava izvršenja, to je potreban veći broj primeraka rešenja o izvršenju, radi dostavljanja i upisa istih kod drugih nadležnih organa (RGZ, APR i sl.), a sve u cilju daljeg sprovođenja izvršenja, usled čega dostavljeni broj primeraka (4) nije dovoljan.

Izrada kopija isprava potrebnih da se sprovede izvršenje koje nisu postavljene u dovoljnom broju primeraka, zbog velikog obima posla i nedostatka resursa, znatno usporava rad Suda, a samim tim dovodi i do usporavanja samog postupka izvršenja.

Sa navedenog, a u cilju ubrzanja izvršnog postupka, POTREBNO JE da se predlozi za izvršenje dostavljaju u najmanje 6 primeraka.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje)

Glava treća

PREDLOG ZA IZVRŠENJE I REŠENJE O IZVRŠENJU

1. Predlog za izvršenje

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave

Član 59

U predlogu za izvršenje naznačavaju se identifikacioni podaci o izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku (član 30), izvršna isprava, potraživanje izvršnog poverioca, jedno sredstvo ili jedan predmet ili više sredstava i predmeta izvršenja, i drugi podaci koji su potrebni za sprovođenje izvršenja.

Uz predlog za izvršenje prilaže se izvršna isprava u originalu, overenoj kopiji ili prepisu, i druga isprava određena ovim zakonom, s tim što izvršna isprava mora da sadrži potvrdu o izvršnosti.

Ali ako se predlog za izvršenje podnosi sudu koji je u prvom stepenu odlučivao o potraživanju izvršnog poverioca, uz njega se ne prilaže izvršna isprava, a i ako se priloži, ne mora da sadrži potvrdu o izvršnosti.

Predlog za izvršenje podnosi se najmanje u četiri primerka.

Ko i kome dostavlja rešenje o izvršenju

Član 70

Rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave dostavlja se javnom izvršitelju, sa kopijom isprava potrebnih da sprovede izvršenje, koji rešenje dalje dostavlja izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku.

Rešenje o odbacivanju ili odbijanju predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave dostavlja sud, samo izvršnom poveriocu.

Rešenje o izvršenju koje se, osim strankama, dostavlja i drugima (dužniku izvršnog dužnika, organizaciji za prinudnu naplatu, Centralnom registru hartija od vrednosti i sl.) dostavlja javni izvršitelj.

Ako je sud isključivo nadležan za izvršenje, rešenje o izvršenju svima njima dostavlja sud.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 01.03.2017.
Naslov: Redakcija