Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Prioriteti u narednom periodu su unapređenje efikasnosti pravosuđa, kroz dalje smanjivanje broja starih predmeta, trajanja postupaka, ali i obezbeđivanjem pravne predvidivosti i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala


"Ministarstvo pravde kontinuirano nastavlja da sprovodi reformske aktivnosti, a u narednom periodu posebnu pažnju će posvetiti unapređenju efikasnosti pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije", istakla je ministarka pravde Nela Kuburović na sastanku sa članovima Radne grupe Saveta EU za proširenje (COELA) i predstavnicima Saveta EU i Evropske komisije.

Kuburović je predstavnike Radne grupe Saveta EU za proširenje izvestila o rezultatima koje je Ministarstvo pravde ostvarilo u okviru Pregovaračkog poglavlja 23, navodeći da je ispunjeno više od 70 odsto aktivnosti iz Akcionog plana za to poglavlje, čije je ostvarenje bilo planirano do kraja 2016. godine.

Ministarka Kuburović je naglasila da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedan od prioriteta ne samo Ministarstva pravde, već i Vlade Republike Srbije.

U tom smislu ona je ukazala na uspešnu primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014), kao i na to da je u novembru 2016. godine usvojen Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), koji treba da da najveće efekte kada je u pitanju borba protiv organizovanog i finansijskog kriminala i korupcije.

Takođe, ona je rekla da je završen i Nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i da očekuje da će se u drugom kvartalu ove godine on naći u skupštinskoj proceduri.

Kuburović je navela i da će Ministarstvo pravde nastaviti rad na unapređenju efikasnosti pravosuđa, kroz dalje smanjivanje broja starih predmeta i smanjenje trajanja postupaka, ali i obezbeđivanjem pravne predvidivosti.

Ona je rekla da je najveći uspeh u oblasti pravosuđa postignut u smanjenju broja starih izvršnih predmeta, jer je njihov broj u 2016. godini smanjen za više od 50 odsto.

"Ti rezultati su postignuti zahvaljujući novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje), koji je počeo da se primenjuje od 1. jula 2016. godine i koji je doprineo rešavanju oko 900.000 starih predmeta", navela je Kuburović.

Ona je ukazala da je najveći napredak u okviru sprovođenja Akcionog plana za Poglavlje 23 ostvaren u oblasti osnovnih prava, budući da je, pored ostalog, usvojena Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost, ali i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), čija primena počinje od 1. juna 2017. godine.

Predstavnici Radne grupe su pozdravili napredak Srbije na putu ka EU i istakli važnost daljeg sprovođenja reformi i implementaciji standarda Evropske unije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 01.03.2017.
Naslov: Redakcija