Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA SAVETA ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE ZA UKIDANJE PDV-A NA DONACIJE


Najava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da će 2017. godine biti izmenjeni zakonski propisi kako bi se donatori oslobodili plaćanja PDV-a, obradovala je sve one koji se bave humanitarnim radom. Ukidanje tog nameta trebalo bi da podstakne donatorstvo.

Poplave, snežno nevreme, bolest – mnogo je situacija u kojima su građani i kompanije pomagali ugroženima. Tu solidarnost, kažu upućeni, ne prati zakonska regulativa.

"Nama se dešava da kompanije žele da doniraju neku robu, da pomognu u nekoj situaciji, a da onda na to treba i da plate porez. To je jedan paradoks i sigurno nešto što mnoge odbija od toga da donaciju izvrše. Opterećenje od 20 odsto koje treba platiti je ogromno i nešto što destimuliše", kaže Uroš Delić iz Fondacije "Ana i Vlade Divac".

Krajem 2016. godine osnovan je Savet za društveno odgovorno poslovanje koji je okupio predstavnike države, biznisa i humanitarne organizacije. Jedna od inicijativa koju pokreću jeste ukidanje PDV-a i poreske olakšice za donatore.

"Bez takvih rešenja koje je i Crveni krst u nekoliko prilika pokušavao da inicira, zaista je nemoguće ostvariti našu efikasniju aktivnost. Spremni smo da podržimo ovakvu inicijativu, da iskustvima iz drugih nacionalnih društava Crvenog krsta koje poznajemo iz okruženja i Evrope, doprinesemo da se jasnije sagleda način na koji bi se promene uskladile sa okolnostima koje su neophodne u Srbiji", kaže Ljubomir Miladinović iz Službe za međunarodnu saradnju Crvenog krsta Srbije.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kaže da je naplata PDV-a kao da ste robu prodali na tržištu, čime se zapravo kažnjavaju donatori.

"Na ovaj način mislim da možemo i da uštedimo u državi, ali isto tako pomognemo privatnom sektoru da bude socijalno odgovoran i da jednostavno svima bude bolje", napominje ministar rada.

Međutim, u Ministarstvu finansija se ne izjašnjavaju o ukidanju PDV-a. Podsećaju da su donatori već oslobođeni poreza do pet odsto na ukupan prihod, ukoliko ga preusmere u humanitarne svrhe.

Izvor: Vebsajt RTS, Suzana Duka, 01.02.2017.
Naslov: Redakcija