Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Od 1. januara 2020. godine počela primena novina za paušalne preduzetnike


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) od 1. januara 2020. godine uvedene su novine za paušalne preduzetnike.

Jedna od glavnih je da je proširen spisak onih koji mogu da postanu paušalci, pa će tako paušalno moći da budu oporezovani i automehaničari, autolimari i računovođe.

Način oporezivanja menja se za 14 delatnosti među kojima su taksisti, programeri, arhitekte, umetnici.

Njima će se porez obračunavati po republičkom proseku.

Novine su i da će u periodu od 10. do 15. januara poreska rešenja dobijati unapred, elektronskim putem, pa će tako znati koliko iznosi porez za celu godinu.

Takođe, obvezniku će biti dostavljen Izveštaj o načinu utvrđivanja poreske osnovice za tekuću poslovnu godinu, a koje će zajedno biti uručeno sa donetim rešenjima za tekuću poslovnu godinu.

Ranije su se paušalci žalili upravo na birokratske prepreke u poslovanju, komplikovane administrativne procedure i način oporezivanja, kao i na to da kada počnu da rade ne znaju koja će im biti visina poreza i kada će im stići rešenje.

Za pojedine biće i dodatnih olakšica, odnosno oslobođenja i umanjenja koja su vezana za odlazak na porodiljsko bolovanje, za ljude mlađe od 30 godina, kao i olakšice za starije od 55 ili 60, u zavisnosti od delatnosti.

Za početnike u poslovanju prve tri godine postoje umanjenja poreza od 20, 15, odnosno 10 odsto.

Svima njima takođe sleduje i polaganje testa samostalnosti, koji se očekuje u martu kako bi se utvrdilo da li posluju nezavisno od kompanije koja ih angažuje, odnosno koji će pokazati da li kompanija angažuje paušalnu agenciju i na taj način umanjuje potrebu za zapošljavanjem ljudi.

Ministar finansija Siniša Mali je krajem godine prilikom predstavljanja izmena za paušalce rekao da poslodavci umesto zaposlenih, iz poreskih razloga, angažuju preduzetnike, najčešće one koji se paušalno oporezuju.

"Na taj način želimo da utvrdimo da li je neko angažovan kao pravi preduzetnik ili kao zamena za zaposlenog", objasnio je tada ministar.

Cilj testa je da se na bazi određenih kriterijuma utvrdi da li osoba kod nalogodavca radi kao preduzetnik ili obavlja poslove koje bi u redovnom toku obavljalo zaposleno lice.

Ako se ispostavi da preduzetnik ispunjava većinu kriterijuma, onda je reč o zameni za zaposlenog i za takav slučaj će biti predviđeno da se porez plaća po pravilima za ostale prihode, ali bez priznavanja normiranih troškova, a ukoliko se ispostavi da je lice angažovano kao pravi preduzetnik, onda se na njega primenjuje opšti režim paušalnog oporezivanja.

Vlada je odlučila da istovremeno sa uvođenjem Testa samostalnosti sa devet kriterijuma uvede i podsticajne mere koje će obezbediti efektivno umanjenje ukupnih obaveza, pa tako ako poslodavac odluči da zaposli paušalca dobiće olakšice i to u prvoj godini 70 odsto tokom 2020. godine, 65 odsto tokom 2021. i 60 odsto tokom 2022. godine.

Inače, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana predviđena je Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019) koja je na snazi takođe od 1. januara.

Iz razloga obezbeđivanja predvidljivost poreskog sistema, propisano je da se poreska obaveza u jednoj godini ne može povećati za više od 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu kao posledica prelaska sa postojećeg sistema oporezivanja na utvrđivanje osnovice na osnovu objektivne formule.

U Srbiji ima oko 117.000 paušalaca, a najviše ih je među taksistima, informatičarima, advokatima, frizerima, zubarima...

Postoje određene delatnosti kojima se preduzetnik ne može registrovati kao paušalac i one su definisane Uredbom.

Odnose se na marketing, knjigovodstvo i računovodstvo, trgovinu na veliko i malo. Takođe, preduzetnik koji ostvaruje više od šest miliona dinara prihoda godišnje ne može biti paušalac.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.01.2020.
Naslov: Redakcija