Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Početnici u poslovanju moći će elektronskim putem da saznaju da li imaju pravo da posluju kao paušalci i da, kao i postojeći preduzetnici, unapred izračunaju visinu poreza. Takođe, umesto akontacionog i konačnog poreskog rešenja koje je često kasnilo i duže od šest meseci, u poresko sanduče elektronski će im stizati jedinstveno poresko rešenje za godinu unapred


Nova Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti biće usvojena u decembru na Vladi Republike Srbije, a počeće da se primenjuje od 1. januara naredne godina.

Time će oko 117.000 paušalaca u Srbiji već od prvog meseca 2020. godine znati kolika poreska opterećenja ih očekuju četiri godine unapred, a neće morati, kao što je to do sada bio slučaj, da na poreska rešenja čekaju i po nekoliko meseci.

Kako je rečeno na okruglom stolu o Nacrtu uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, u organizaciji Ministarstva finansija i NALED-a, ova promena donosi automatizaciju procedura, smanjenje birokratije i veću predvidljivost u pogledu utvrđivanja poreske obaveze.

Svi preduzetnici u režimu paušalnog oporezivanja ili početnici koji tek planiraju da započnu svoj biznis mogu, inače, od 15. novembra da na portalu www.jpd.rs (Javno privatni dijalog) izračunaju poreske obaveze za četiri godine unapred.

Važna novina je, kako je rečeno, i to što će automehaničari i računovođe ubuduće moći da posluju kao paušalci.

"Osnovna prednost uvođenja novog sistema paušalnog oporezivanja je uvođenje aplikativnog softvera koji će na jednostavan način doprineti utvrđivanju poreskih obaveza za postojeće preduzetnike, ali i novoosnovani preduzetnici će znati na početku preduzetničke aktivnosti, iznos obaveza koje ih očekuju u narednom periodu", rekao je Dragan Agatunović iz Poreske uprave.

Ilustrativni kalkulator razvio je NALED, u saradnji sa Poreskom upravom, u okviru četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Početnici u poslovanju moći će elektronskim putem da saznaju da li imaju pravo da posluju kao paušalci i da, kao i postojeći preduzetnici, unapred izračunaju visinu poreza.

Takođe, umesto akontacionog i konačnog poreskog rešenja koje je često kasnilo i duže od šest meseci, u poresko sanduče elektronski će im stizati jedinstveno poresko rešenje za godinu unapred, rekla je direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović.

Nacrt uredbe, čije se usvajanje očekuje u decembru a stupanje na snagu u januaru 2020. predviđa, kažu nadležni, niz pogodnosti za mnoge paušalce.

U naredne tri godine poreske obaveze neće moći da im budu povećane više od 10 odsto godišnje, a brojnim preduzetnicima biće smanjene 30 procenata i više, zbog nove formule za obračun poreza.

Predviđen je i niz podsticaja, kao što su smanjenje poreske osnovice tokom prve tri godine poslovanja, kao i osnovice za preduzetnike mlađe od 30 i starije od 55 godina, za porodilje, osobe sa invaliditetom i osobe kod kojih se javila duža bolest.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.11.2019.
Naslov: Redakcija