Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA: PROPIS STUPA NA SNAGU 4. DECEMBRA 2015. GODINE I PRIMENJIVAćE SE NA VOZAčE TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA U MEđUNARODNOM I UNUTRAšNJEM SAOBRAćAJU. VOZAčI SU DUżNI DA SA SOBOM NOSE I NA ZAHTEV NADZORNOG ORGANA PRUżE NA UVID TAHOGRAFSKE LISTIćE, RUčNE UNOSE ILI šTAMPANE ISPISE, ODNOSNO POTVRDE O AKTIVNOSTIMA VOZAčA ZA TEKUćI DAN I PRETHODNIH 28 DANA, KAO I KARTICU VOZAčA ZA DIGITALNI TAHOGRAF, AKO JE POSEDUJU


Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupa na snagu 4. decembra 2015. godine.

Ovim Zakonom postignuta je usaglašenost nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti vremena upravljanja vozilom i odmora vozača teretnih vozila i autobusa.

Zakon će se primenjivati na vozače teretnih vozila i autobusa, kako u međunarodnom, tako i u unutrašnjem saobraćaju. U skladu sa tim, Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća sve prevoznike da su vozači dužni da sa sobom nose i na zahtev nadzornog organa (policijskog službenika ili saobraćajnog inspektora) pruže na uvid tahografske listiće, ručne unose ili štampane ispise, odnosno potvrde o aktivnostima vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana, kao i karticu vozača za digitalni tahograf, ako je poseduju.

Za nepoštovanje navedene obaveze za vozače propisana je novčana kazna u iznosu od 30.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu u trajanju od najmanje 240 časova, uz izricanje dva kaznena poena.

U cilju doslednog sprovođenja Zakona, saobraćajna policija će vršiti kontrolu radnog vremena vozača, kako u saobraćaju na putu, tako i u preduzećima koja se bave prevozom putnika i robe.

Izvor: Redakcija, 01.12.2015.