Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA: OD 1. JANUARA 2017. GODINE OBAVEZNO čLANSTVO U PRIVREDNOJ KOMORI. ČLANOVI PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, SU SVI PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI OBAVLJAJU REGISTROVANU POSLOVNU DELATNOST NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE. PRAVNA LICA POSTAJU čLANOVI PRIVREDNE KOMORE SRBIJE UPISOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM, KOJIM SE UREđUJE POSTUPAK REGISTRACIJE


Zakon o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) počeće da se primenjuje od 1. januara 2017. godine i predviđa da će svi privrednici u Srbiji plaćati članstvo u Privrednoj komori. Iznos članarine će, prema rečima predsednika Privredne komore Srbije (PKS), Marka Čadeža, biti umanjen da ne bi bio opterećenje i određen u dogovoru sa privrednicima.

Članarine će učestvovati sa 20 odsto u finansiranju privredne komore, a ostatak će stići od usluga koje pruža privredi. Jedna od najvažnijih, jeste i pomoć srpskim proizvođačima da lakše plasiraju proizvode na strana tržišta, navodi Čadež.

Prema rečima predsednika Privredne komore Srbije, analizirano je šta su najveći problemi privrednika u 114 proizvođačkih sektora.

"Nama je u interesu da forsiramo izvozno orijentisanu proizvodnju, i da pokažemo i malim proizvođačima da mogu, kada naprave dobar proizvod, da budu konkurentni na drugim tržištima, i da im pomognemo da do tih drugih tržišta dođu", rekao je Čadež.

On kaže da i ako Komora nema fondove da privrednicima daje novac da uđu u proizvodnju, može da im pomogne u povezivanju sa partnerima.

"Ali znate, kada mi povežemo proizvođača koji je danas manji proizvođač, sa velikim sistemom poput Simensa, Dženeral elektrika, povežemo ih i sa Fondom za razvoj i sa Razvojnom agencijom Srbije, da bi došli do neophodnih fondova, jer postoji potencijal za dugoročnu saradnju sa velikom firmom. To je ono što je naš posao", objašnjava Čadež.

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

XIII FINANSIRANJE

Član 33

Sredstva za rad Privredne komore Srbije obezbeđuju se od članarine, naknada za usluge i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Visinu jedinstvene članarine, osnovicu i stopu za obračun, način i rokove plaćanja članarine, utvrđuje odlukom Skupština Privredne komore Srbije, uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, vodeći računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, uz primenu principa solidarnosti među članovima i poštovanje načela racionalnosti i ekonomičnosti u poslovanju Privredne komore Srbije.

Pravna lica koja postaju članovi Privredne komore Srbije u smislu člana 10. stav 2. ovog zakona, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Jedinstvena članarina se uplaćuje na račun Privredne komore Srbije.

Sredstva za rad privrednih komora autonomnih pokrajina obezbeđuju se iz jedinstvene članarine i iz drugih izvora. Način i kriterijumi raspodele članarine uređuju se aktom iz člana 5. stav 3. ovog zakona, tako da visina prihoda privrednih komora autonomnih pokrajina, po osnovu članarine, ne bude niža od jedne trećine ukupne članarine prikupljene od njihovih članova koji imaju sedište na teritoriji autonomnih pokrajina.

Aktom iz stava 5. ovog člana uređuje se visina prihoda privrednih komora autonomnih pokrajina po osnovu članarina prikupljenih od njihovih članova koji obavljaju delatnost na teritoriji autonomnih pokrajina.

Sredstva za rad regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada obezbeđuju se iz jedinstvene članarine, naknada za usluge, od zakupa, projekata i iz drugih izvora.

Kontrola naplate i trošenja članarine vrši se na način utvrđen opštim aktom Privredne komore Srbije.

Privredna komora Srbije eventualni višak prihoda nad rashodima na godišnjem nivou, koristi isključivo za ostvarivanje poslova utvrđenih ovim zakonom i Statutom.

Izvor: Vebsajt N1, 31.08.2016.
Naslov: Redakcija