Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA: POREZ NA REGISTROVANO ORUžJE PLAćA SE U GODIšNJEM IZNOSU, PO SVAKOM KOMADU ORUžJA. U PRVIH SEDAM MESECI 2016. GODINE NA IME POREZA NA REGISTROVANO ORUžJE PRIHODOVANO šEST MILIONA EVRA


Samo za porez na registrovano oružje građani Srbije su u prvih sedam meseci 2016. godine u republički budžet uplatili više od šest miliona evra, tačnije 759.954.399,66 dinara.

Najveći priliv ostvaren je tokom jula, kada je po ovom osnovu uplaćeno skoro 450 miliona dinara. To je, kako kažu u Ministarstvu finansija, posledica toga što su tokom juna i jula 2016. godine dostavljana rešenja po osnovu ovog poreza, a rok za plaćanje je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

U Srbiji je, inače, prema podacima MUP-a iz juna 2016. godine, registrovano 996.501 komada oružja. U tih skoro milion komada oružja ne spadaju samo pištolji i revolveri, već i lovačko i sportsko oružje, kao i neki drugi tipovi oružja.

Civili prosečno godišnje registruju čak 17.000 komada oružja, odnosno prosečno se dnevno registruje 46 komada.

Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu, po svakom komadu oružja.

Članom 24 Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn. i 112/2015) propisano je da se porez na registrovano oružje plaća u godišnjem iznosu, po svakom komadu oružja, i to na:

 

dinara

1) automatsku pušku

12.700

2) poluautomatsku pušku 

5.090 

3) oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola

3.440

4) oružje za ličnu bezbednost za koje su izdati oružni list za držanje, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja

17.160

Izvor: Vebsajt Blic, M. R. Petrović, 01.09.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija