Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE: Imajući u vidu da je Uredba doneta pre novog Zakona o ugostiteljstvu, njene odredbe primenjivaće se do isteka rokova predviđenih Uredbom za 2019. godinu


Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018), članom 11. stav 6. je propisano da ugostitelj mesečno, a najkasnije do 25. novembra 2019. godine, dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) potpisan spisak realizovanih vaučera;

2) uredno popunjene i potpisane vaučere;

3) fiskalni isečak za pružene usluge.

Imajući u vidu da se navedena Uredba donosi na godišnjem nivou te da je doneta (27. decembra 2018. godine) pre usvajanja Zakona o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019), na osnovu tada važećih odredbi, kao i da su građani iskoristili mogućnost podnošenja zahteva za dobijanje vaučera zaključno sa 18. aprilom 2019. godine, odredbe Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije primenjivaće se do isteka rokova predviđenih Uredbom za 2019. godinu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 28.06.2019.
Naslov: Redakcija