Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Usklađivanje amandmana sa mišljenjem Venecijanske komisije do kraja leta 2018. godine, ali bez nove javne rasprave, kako to traže pojedina strukovna udruženja


Nadam se da ćemo do kraja leta uskladiti Nacrt amandmana na Ustav RS u oblasti pravosuđa sa mišljenjem Venecijanske komisije i da će nakon toga Nacrt biti prosleđen parlamentu na javnu raspravu i usvajanje amandmana, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Komentarišući izjave dela stručne javnosti koja smatra da ceo tekst treba menjati ili pisati ponovo i da Venecijanska komisija ima zamerke, Kuburovićeva je istakla da neće biti promene teksta, kao i da ne bi rekla da postoje zamerke Venecijanske komisije na Nacrt.

- Njihov zadatak je bio da pregledaju Nacrt koji je Srbija uputila, da vide da li je ono što smo uradili u skladu sa standardima EU i Saveta Evrope, i da nam daju preporuke u kom pravcu treba da se poboljšaju ili izmene amandmani - rekla je Kuburovićeva.

Naglasila je da će Ministarstvo pravde poštovati sve preporuke Venecijanske komisije, što su, kaže, isticali i predsednik države i premijerka tokom javne rasprave.

- Tekst koji je bio dostavljen Venecijanskoj komisiji biće revidiran u skladu sa dostavljenim mišljenjima. Nije reč o novom tekstu, to je tekst koji već postoji, samo će biti unapređen i dopunjen u skladu sa onim što je komisija dostavila - kaže Kuburovićeva.

Ona navodi da neće biti većih promena Ustava, već će amandmani biti dopunjeni, neki detaljnije pojašnjeni, a pojedini izbrisani ili dodati.

- Venecijanska komisija smatra da regulisanje položaja Pravosudne akademije koja se nalazi u Zakonu o Pravosudnoj akademiji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015), treba da bude deo Ustava kako bi se garantovala nezavisnost te institucije. To je možda najveća novina - ukazala je ministarka.

Što se tiče sugestije Venecijanske komisije da se preformuliše deo Ustava koji govori o međusobnoj kontroli izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, Kuburovićeva je napomenula da se Ministarstvo pravde nije bavilo članom 3 Ustava, koji reguliše to pitanje, smatrajući da to nije u njegovoj nadležnosti. Međutim, kako je dodala, prihvaćeno je da se reč "kontrola vlasti" iz postojećeg Ustava ispravi i da se uvede termin "provere i ravnoteže".

- To je prihvatljivo, jer Venecijanska komisija govori da sve tri grane vlasti treba međusobno da sarađuju i da nijednoj ne treba da dati previše moći - pojasnila je ministarka pravde.

Kada je reč o pojmu sudske prakse, Kuburović je ukazala da je razlog zbog kojeg se to uvodi kao ustavna kategorija pravna nepredvidljivost sudskih odluka u Srbiji. Prema njenim rečima, Venecijanska komisija na tri strane svog mišljenja elaborira na koji način treba da se reguliše to pitanje, sa sugestijama na koji način tekst predloženog amandmana treba da se redefiniše.

- To nam ukazuje koliki značaj Komisija daje sudskoj praksi - navela je Kuburović.

Upitana da li se predloženim amandmanima isključuje politički uticaj na sudije i tužioce, posebno kroz sastave Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, ona je rekla da misli da je politički uticaj potpuno isključen. Ona je podsetila da se glavna zamerka Venecijanske komisije na Ustav iz 2006. kao i na sve dokumente koji su se nalazili u njenoj ekspertizi odnosila na izbor sudija od strane Narodne skupštine, što je predloženim rešenjima isključeno.

- Više ne postoji mogućnost da Narodna skupština na bilo koji način učestvuje u postupku izbora sudija, a ukinut je i prvi izbor na trogodišnji mandat i uspostavljena je nezavisnost sudija u punom smislu - precizirala je ministarka.

Kada je reč o sastavu Visokog saveta sudstva (pet sudija koje bira struka i pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština) za Venecijansku komisiju je prema rečima Kuburović, sporna predložena većina od 5/9 poslanika koji biraju pet istaknutih pravnika ukoliko oni ne budu izabrani većinom od 3/5 poslanika: "Dogovoreno je sa Venecijanskom komisijom da će Ministarstvo pravde brisati 5/9 kao većinu koja je potrebna za izbor i ostaće petočlana Komisija koja će birati nesudijske članove VSS u slučaju da ne budu izabrani većinom od 3/5 poslanika". Kuburovićeva je ukazala da članovi petočlane Komisije neće biti birani političkom voljom većine. Ona je naglasila da je Venecijanska komisija prihvatila novo rešenje u Nacrtu prema kome sastav VSS čini pet članova iz reda sudija i pet članova ne-sudija - istaknutih pravnika, napominjući da će rešenje u vezi sa tim biti izmenjeno tako da predsednik VSS bude sudija, jer je, kako je napomenula, to tražila i struka.

Kada je reč o sastavu Visokog saveta tužilaca, ministarka je ukazala da će odnos u sastavu pet tužilaca naspram pet istaknutih pravnika i ministra pravde verovatno biti promenjen. Kada je u pitanju izbor javnih tužila u Narodnoj skupštini Kuburovićeva je takođe rekla da će i to rešenje biti revidirano u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije, tako će se i oni birati u Visokom savetu tužilaca, izuzev Vrhovnog tužioca kojeg će i dalje birati Narodna skupština što je za Venecijansku komisiju prihvatljivo.

Izvor: Vebsajt Blic, 29.06.2018.
Naslov: Redakcija