Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Apelacioni sud u Beogradu tražiće povlačenje nacrta izmena Ustava


Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić objavio je da će Apelacioni sud u Beogradu uputiti inicijativu za povlačenje Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe i da se u radu nove radne grupe pođe od predloga iz 2016. godine.

"Na sednici Apelacionog suda u Beogradu zaključeno da se uputi inicijativa za povlačenje postojećeg nacrta Ustavnih amandmana i da se u radu nove radne grupe pođe od predloga ASB po ovom pitanju iz 2016", naveo je Majić.

Na Ustavne amandmane u oblasti pravosuđa koje je predložilo Ministarstvo pravde do sada su reagovala mnoga strukovna udruženja navodeći da te izmene nisu dobre, da ne vode većoj nezavisnosti pravosuđa i zahtevajući da one budu povučene.

Izvor: Vebsajt N1, 28.02.2018.