Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE: PRIMENA PRAVILNIKA POčELA JE 1. MARTA 2016. GODINE. PRAVILNIK PREDVIđA DA SE JEDINSTVENOM PRIJAVOM OSNIVANJA IZVRšI I PRIJAVA PORESKOJ UPRAVI ZA PAUšALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA, ODNOSNO PRIJAVA ZA PDV OBVEZNIKE


Novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 32/2009, 70/2010, 6/2012 i 11/2016 - dalje: Pravilnik), počeo je da se primenjuje 1. marta 2016. godine.

Ovim Pravilnikom propisane su nove jedinstvene registracione prijave (JRPPS obrasci) koje su korisnici obavezni da popune prilikom prijave osnivanja.

Navedenim Pravilnikom omogućava se da se jedinstvenom prijavom osnivanja izvrši i prijava Poreskoj upravi za paušalno oporezivanje preduzetnika, odnosno prijava za PDV obveznike.

Na taj način je u potpunosti zaživeo jednošalterski sistem registracije prilikom osnivanja privrednih subjekata zahvaljujući kojem korisnici ne moraju da dostavljaju dodatnu dokumentaciju Poreskoj upravi, već samo popunjavaju JRPPS obrazac.

Izvor: Agencija za privredne registre, 29.02.2016.
Naslov: Redakcija