Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Odluka da se advokatura isključi iz pregovora u okviru Poglavlja 23, koje se odnosi na ljudska prava, slobode i pravosuđe, doneta je po direktivi Evropske komisije. Advokatura je nezadovoljna ovakvom odlukom, te kao krajnju meru najavljuju obustavu rada


- Skandalozna je odluka da se advokatura isključi iz pregovora u okviru Poglavlja 23, koje se odnosi na ljudska prava, slobode i pravosuđe. Ukoliko se odluka ne promeni, advokati će protestovati, a možda i obustaviti rad - saopštio je predsednik Advokatske komore Srbije, Dragoljub Đorđević.

Prema njegovim rečima, nalog da se advokati isključe iz pregovora u jednom od ključnih poglavlja stigao je od "eksperata iz Evropske unije".

U Ministarstvu pravde potvrđuju da je po direktivi Evropske komisije advokatura kao davalac usluga smeštena u Poglavlje 3, ali je sa druge strane učestvovala u izradi Akcionog plana za Poglavlje 23, kroz davanje sugestija, mišljenja, kritika.

- U pristupnim pregovorima nijedne potencijalne članice EU, o advokaturi se nije razgovaralo van osnovnih ljudskih prava, sloboda i pravosuđa, koji su uvek bili u okviru poglavlja 23 ili 24. Prvi put u istoriji oni advokaturu smeštaju u usluge, u poglavlje 3 - naglašava Dragoljub Đorđević.

On dodaje da advokati imaju jedinstven stav po ovom pitanju, bez obzira na postojeće nesuglasice u okviru komora i da će se žaliti Ministarstvu pravde, a ukoliko se njihovi zahtevi ne ispune, odluku o daljim koracima doneće na Konferenciji advokata Srbije, zakazanoj za 25. februar 2017. godine. Kao krajnju meru najavljuju obustavu rada.

Advokatura zahteva i da se Predlog zakona o uslugama povuče iz procedure i da se pitanja usaglašavanja propisa o advokaturi sa propisima EU uređuju isključivo Zakonom o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US). Advokati ističu i da besplatnu pravnu pomoć, prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), građanima može pružati samo advokatura.

Sa druge strane, predsednik Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom), Milan Antonijević, oštro negira da je iz EU stigao bilo kakav nalog o zabrani da advokati učestvuju u razgovorima u okviru Poglavlja 23. Prema njegovim rečima, sporno je samo to što pravnici žele da se o Zakonu o advokaturi raspravlja isključivo u okviru tog poglavlja, a ne Poglavlja 3 koje se odnosi na usluge. Kako kaže, tenzija se nepotrebno diže, a povod su neposredni izbori u okviru advokatskih komora.

- Ne vidim nijednu prepreku da se oni uključe u sve procese koji se tiču pravosuđa. Mogu da učestvuju u svim radnim grupama koje se tiču pružanja besplatne pravne pomoći, a tiču se Poglavlja 23 - naglašava Antonijević, dodajući da "svako ko želi, može da se uključi u proces pregovora".

- Što se tiče Zakona o advokaturi, vi ne možete uticati na to u kom će poglavlju on biti, ali to ne znači da ne treba učestvovati u razgovorima i pregovorima - zaključuje Antonijević.

- Nakon održanih konsultacija sa predstavnicima Advokatske komore Srbije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo pravde je istaklo da status advokature, iako se u okviru evrointegracija nalazi u Poglavlju 3 - usluge, ne treba da se uređuje Zakonom o uslugama, već sektorskim zakonom, odnosno Zakonom o advokaturi. U dopisu upućenom Advokatskoj komori Srbije 10. januara 2017. godine, u kojem je obrazložen detaljno ovakav stav Ministarstva pravde, navodi se i da će Ministarstvo prilikom formiranja Radne grupe za izradu nacrta novog Zakona o advokaturi pozvati predstavnike advokature za učešće u istoj - navode u Ministarstvu pravde.

U vezi sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, Ministarstvo pravde ističe da neće izlaziti sa konačnim Nacrtom zakona do usaglašavanja njegovog teksta sa stavovima advokature.

Izvor: Vebsajt Danas, K. Živanović, 31.01.2017.
Naslov: Redakcija