Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: MIšLJENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA U VEZI SA PRIMENOM POJEDINIH ODREDABA ZAKONA


Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014 - dalje: Zakon) izaziva u sudskoj praksi sporna pitanja kada je reč o izvršenju na račun izvršnog dužnika i posebno kada je reč o sadržini predloga za izvršenje, u smislu tačnog naznačenja izvršnog dužnika.

Visoki savet sudstva je kontrolom predmeta u izvršnoj materiji uočio nedostatke koji utiču na nedopustivo dugo trajanje izvršnih postupaka i tim povodom uputio dopis osnovnim sudovima, u kome se navodi da je:

Članom 35. Zakona, propisana je sadržina predloga za izvršenje i da je izvršni poverilac dužan da uz predlog za izvršenje priloži izvršnu ili verodostojnu ispravu u originalu ili overenoj kopija ili prepisu.

Članom 184. Zakona propisanaje dodatna sadržina predloga za izvršenje, između ostalog i obaveza izvršnog poverioca da u predlogu za izvršenje, pored podataka iz člana 35. naznači izvršnog dužnika zbog čijeg rada je nastalo istraživan–"e.

U skladu sa navedenim, izvršni poverilac je dužan da u predlogu za izvršenje naznači izvršnog dužnika saglasno izvršnoj ispravš koju je dužan da prštoži u originalu, overenoj kopnji ili prepisu.

Sud je dužan da vodi računa da je izvršni poverilac pravilno naznačio izvršnog dužnika, u skladu sa izvršnom ispravom koju je priložio u originalu ili overenoj kapiji ili prepisu. Ne može se istovremeno naznačavati i direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava, te je i sud dužan da ovu obavezu poštuje u redovnom postupku kada donose presudu ili odluke koje predstavljaju izvršne isprave.

Visoki savet sudstva je mišljenja da je neophodno da izvršni poverilac u predlogu za izvršenje naznači jednog korisnika budžetskih sredstava i to onog zbog čijeg rada je nastalo potraživanje sa svim elementima propisanim članovima 35 i 184 Zakona, kako bi naplata nastalog potraživanja bila izvršena upravo sa računa tog korisnika budžetskih sredstava koji je naznačen u izvršnoj ispravi, koju je poverilac priložio u origunalu ili overenoj fotokopiji.

Sudovi su od 1. januara 2016. godine uključeni u Sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, što za rukovodioce sudova znači veću disciplinu u korišćenju budžetskih sredstava kako u sprovođenju javnih nabavki, obračuna plata i dodataka na platu, tako i ostalih tekućih rashoda koje sud ima.

Imajući u vidu da veliki spoj izvršnih rešenja nastaje na osnovu potraživanja učesnika u krivičnim postupcima, VSS podseća da obaveze nastale u krivičnom postupku, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), padaju na teret budžetskih sredstava opredeljenih za rad suda.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 28.01.2016.
Naslov: Redakcija