Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI: ZA POčINJENI KOMUNALNI PREKRšAJ NE NAPLAćUJE SE KAZNA NA LICU MESTA, VEć SE DOBIJA PREKRšAJNI NALOG. UKOLIKO GA PRIHVATI, PREKRšILAC DOLAZI PO POZIVU PRED SUDIJU, DOK GA ODBIJANJEM, KOMUNALNI POLICAJAC DIREKTNO ODVODI PRED PREKRšAJNI SUD


Izdavanje prekršajnog naloga, privođenje sudu, rad u civilu, pa čak i nova radna mesta po opštinama novine su koje komunalnoj policiji donosi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji. Proširena ovlašćenja komunalnoj policiji Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pravda uvođenjem boljeg komunalnog reda, ali i uvećanjem budžeta lokalnih samouprava upravo putem naplate kazni.

Prema Predlogu zakona za prekršaj se ne naplaćuje kazna na licu mesta, već se dobija prekršajni nalog. Ukoliko ga prihvati, prekršilac dolazi po pozivu pred sudiju, dok ga odbijanjem, službenik direktno odvodi pred prekršajni sud.

Predlogom zakona predviđeno je da čuvari komunalnog reda mogu legitimisati i građane koji se zateknu na mestu prekršaja.

- Komunalni policajac može da traži obaveštenje od građana kojim bi pomogao da se utvrdi da li je druga osoba prekršila komunalni red. Ipak, taj građanin nije u obavezi da ga informiše, čak i ako se to ponovo zatraži od njega. Sva ovlašćenja komunalaca mogu se primeniti i na maloletna lica, ali u prisustvu roditelja ili staratelja - stoji pored ostalog u Predlogu zakona.

Dosadšnja kazna od 2.500 do 250.000 dinara u zavisnosti od prekršaja i činjenice da li je prekršilac fizičko ili pravno lice, može se uvećati i za sudske troškove. Ipak, olakšica ima za one koji izmire kaznu za komunalne prekršaje, pa se tako u roku od osam dana može namiriti dug upola manjim iznosom.

Dopuna regulative ne odnosi se samo na nova ovlašćenja službenika, već i opština, koje sada mogu formirati svoju službu od najmanje tri komunalca. Čuvare komunalnog reda može dobiti još najmanje 150 opština, koje do sada nisu oformile službu. Među njima su i gradovi Jagodina i Novi Pazar. Zasad 23 grada u Srbiji ima komunalnu policiju.

PREKRŠAJI

* Zauzeće javne površine

* Ulična prodaja i prosjačenje

* Kršenje kućnog reda u stambenim zgradama

* Neuklanjanje snega i leda

* Nelegalni taksi prevoz

* Uništavanje saobraćajnih znakova...

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Preković, 30. 01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija