Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: PREDVIđEN JE PRENOS DELA OVLAšćENJA U POSTUPKU IZVRšENJA SA SUDOVA U NADLEżNOST JAVNIH IZVRšITELJA. U NADLEżNOSTI SUDA ćE OSTATI IZVRšENJA U SLUčAJEVIMA PORODIčNIH ODNOSA I VRAćANJA ZAPOSLENOG NA POSAO


Ministar pravde, Nikola Selaković, prvi put je dužnosti razrešio jednog privatnog izvršitelja, zbog zloupotreba u radu, dok je protiv šestoro podneo rešenja o disciplinskom kažnjavanju.

Prema njegovim rečima, važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014 - dalje: Zakon) je nedorečen i pun pravnih praznina, zbog čega je izvršiteljima ostavljen prostor da svoj posao obavljaju mimo propisa.

Ovaj problem će se, kako je rekao, rešiti Nacrtom zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji će pružiti veću sigurnost dužniku od samovolje izvršitelja i za koji očekuje da će se u skupštinskoj proceduri naći tokom jeseni 2015. godine.

On je podsetio na dobre strane izvršiteljske profesije, kada je donošenjem Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) predviđeno da obračunski listić za platu postaje verodostojna isprava.

"Tako su građani koji dugo godina nisu mogli da naplaćuju svoje neisplaćene zarade došli u priliku da preko izvršitlja dođu do tih zarada u razumnom i kratkom roku", napomenuo je ministar.

Ministar je ranije izjavio da će Nacrt zakona o izvršenju i obezbeđenju unaprediti efikasnost u postupku izvršenja, rasteretiće sudove velikog broja starih predmeta, ujednačiće praksu u postupanju sudija, a deo ovlašćenja biće prenet sa sudova u nadležnost javnih izvršitelja.

U nadležnosti suda će ostati izvršenja u slučajevima porodičnih odnosa i vraćanja zaposlenog na posao.

Nacrt zakona daje i mogućnost da poverioci koji potražuju izvršenje naplate usluga, u određenom zakonskom roku mogu da ponove prijavu svojih potraživanja i izjasne se da li žele da se ta potraživanja namire preko javnih izvršitelja ili preko suda.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.09.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija