Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVNI TIM SRBIJE DEMANTOVAO TVRDNJE O VISINI DUGA PREMA RTB BOR: Međunarodni arbitražni tribunal u Ženevi 22. avgusta 2017. godine obavezao Srbiju da kompaniji Mitilineos isplati iznos od 18.636.745,42 dolara, umanjeno za 571.672 dolara, kao i iznos od 16.165.247 dolara, umanjen za iznos naknade obrade bakra, sa kamatom i troškovima postupka. Navedene iznose, izrekom odluke, tribunal je dodatno umanjio za 51 odsto. Prema preliminarnim obračunima, obaveza Srbije, u skladu sa navedenom izrekom odluke, iznosi okvirno trećinu tužbenog zahteva


Advokatska kancelarija Karanović i Nikolić i docent dr Petar Đundić, pravni zastupnici Srbije u sporu po tužbi grčke kompanije Mitilineos zbog duga RTB Bor tvrde da potraživanje Grka u iznosu od 40 miliona dolara nije u skladu sa odlukom Arbitražnog suda u Ženevi.

Pravni tim Srbije objasnio je da je dug koji će država Srbija morati da plati - niži, a koliko precizno iznosi znaće se, kažu u Kancelariji Karanović - Nikolić, kada nadležne službe vlade izađu sa zvaničnim informacijama o visini dosuđenog iznosa.

Pravni tim Srbije, naime, tvrdi da saopštenje za javnost grčke kompanije "Mytilineos Holdings S.A." - u kojem je navedeno da je nakon višegodišnjeg postupka koji je pokrenula ova grčka kompanija protiv Srbije, a u vezi sa dugom od 40 miliona dolara, koji, prema ovoj kompaniji, ima RTB Bor - ne odslikava verno odluku tribunala.

Naime, Međunarodni arbitražni tribunal u Ženevi, prema tvrdnjama Mitilineosa, doneo je odluku, kojom je Srbija obavezana da plati ovoj kompaniji 40 miliona dolara, čime je, kažu u toj kompaniji, usvojen tužbeni zahtev, koji je, prema njima, bio na 65 miliona dolara.

Međutim, kako se navodi u saopštenju pravnog tima Srbije tvrdnje Mitilineosa nisu tačne.

- Mitilineos je prema poslednjem preciziranom tužbenom zahtevu tužio Republiku Srbiju za iznos od 98,9 miliona američkih dolara, uvećano za kamatu i troškove postupka, a ne 65 miliona kako je Mytilineos naveo u saopštenju - objašnjavaju u advokatskoj kancelariji.

Tribunal je, pojašnjavaju, 22. avgusta ove godine obavezao Srbiju da Mitilineosu isplati iznos od 18.636.745,42 dolara, umanjeno za 571.672 dolara, kao i iznos od 16.165.247 dolara, umanjen za iznos naknade obrade bakra, sa kamatom i troškovima postupka.

- Navedene iznose, izrekom odluke, tribunal je dodatno umanjio za 51 odsto. Prema preliminarnim obračunima, obaveza Srbije, u skladu sa navedenom izrekom odluke, iznosi okvirno trećinu tužbenog zahteva - kažu oni i poručuju da će nadležne službe Vlade u najskorijem roku izaći sa zvaničnim informacijama o visini dosuđenog iznosa.

Podsetimo, Militineos u saopštenju kaže i da je Vlada Republike Srbije usvojila niz zakonskih i administrativnih mera kojima je, kažu, u suštini ratifikovano kršenje obaveza preduzeća u državnom vlasništvu, zabranjujući plaćanje ranije nastalih obaveza bez prethodnog odobrenja Vlade, kao i prinudne mere poverilaca da traže ispunjavanje njihovih obaveza.

- Prema obrazloženju odluke, tribunal je zauzeo stav da je izmenama Zakona o privatizaciji od 25. decembra 2012. godine kojim je produženo trajanje zabrane prinudnog izvršenja protiv društava u restrukturiranju, Mytilineos onemogućen da naplati svoje potraživanje od RTB Bor-a - kažu beogradski advokati.

Navode da je Ustavni sud Srbije navedene izmene Zakona o privatizaciji proglasio neustavnim, nakon čega je donet niz zakonskih akata kojim se usklađuje zakonodavstvo sa odlukom Ustavnog suda.

- To je rezultiralo izmenama Zakona o privatizaciji koje su stupile na snagu 28. maja 2015. godine, a kojim je jedino nad preduzećima od strateškog značaja, među kojima je i RTB Bor, postojala zabrana prinudnog izvršenja potraživanja njihovih poverilaca - kažu u advokatskoj kancelariji Karanović i Nikolić.

Ističu, jedini osnov odgovornosti Srbije, prema odluci tribunala, je dužina trajanja zabrane izvršenja na imovini subjekata u privatizaciji.

- Potrebno je posebno istaći da arbitražna odluka ne sadrži ni reč o odgovornosti Republike Srbije, pa sledstveno tome ni Vlade Srbije, za mere kojima se 'zabranjuje plaćanje ranije nastalih obaveza bez prethodnog odobrenja Vlade' preduzećima u državnom vlasništvu, a kako je navedeno u saopštenju Mitilineosa - ističu oni.

Tvrde i da je Arbitražni tribunal izričito odbio navode tužioca da je Srbija odgovorna za diskriminaciju tužioca kao poverioca RTB Bor i da je naredila da RTB Bor ne izvrši svoje ugovorne obaveze prema Mitilineosu.

U arbitražnoj odluci se, zaključuju, konstatuje da se Mitilineos obavezao pred arbitražnim tribunalom da će odustati od vođenja postupka protiv RTB Bor pred sudom u Atini, a koji se odnosi na isto potraživanje.

- Time je Republika Srbija uspela da u arbitražnom postupku izdejstvuje višestruko umanjenje potraživanje Mitilineosa, čime je rešen veliki deo dugovanja RTB Bor - zaključuju advokati.

Izvor: Redakcija, 30.08.2017.
Naslov: Redakcija