Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O NACIONALNOJ BAZI PODATAKA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA: Cilj evidencije jeste da obezbedi efikasnu razmenu podataka između državnih organa nadležnih za prevenciju i borbu protiv terorizma


Brojni fanatici sa Kosova, Sandžaka i Bosne koji ratuju na drugim ratištima, i svi oni koji se nalaze na međunarodnim i domaćim listama pod optužbama za terorizam naći će se uskoro u Nacionalnoj bazi podataka terorista.

- Prema preliminarnim rešenjima, nacionalna baza će sadržati podatke o teroristima, grupama ili organizacijama koje ih finansiraju, tačnije o fizičkim i pravnim licima, kako registrovanim, tako i neregistrovanim, koja se nalaze na listi UN ili nacionalnoj listi terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorizma - potvrđeno je u Ministarstvu pravde.

Kako navode, tu će biti pohranjeni podaci o osobama zavedenim u postojećim evidencijama nadležnih organa zbog postojanja informacija o terorističkim delima ili aktivnostima. Njeno formiranje biće regulisano, kako kažu u Ministarstvu, Nacrtom zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, koji je pripremila Vladina radna grupa. Cilj evidencije jeste da obezbedi efikasnu razmenu podataka između državnih organa nadležnih za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Ona će omogućiti bezbednu razmenu podataka između MUP, ministarstava za spoljne poslove, odbranu, finansije, BIA, VBA i VOA, Uprave za sprečavanje pranja novca, Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za organizovani kriminal. Nacrt predviđa da pristup podacima mogu imati i drugi državni organi pod određenim uslovima, i isključivo u vezi sa sprečavanjem borbe protiv terorizma.

Podaci će biti čuvani u elektronskoj formi i zaštićeni u skladu sa odredbama zakona koji uređuju zaštitu tajnih podataka, podataka o ličnosti, kao i oni koji uređuju informacionu bezbednost. Kontrolu primene mera zaštite podataka o ličnosti vršiće Poverenik.

Nacrt zakona je na javnoj raspravi do 15. avgusta 2018. godine. Uspostavljanje baze predviđeno je akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 24. Nacionalna baza će se uspostaviti u roku od godinu dana od momenta stupanja na snagu zakona.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 28.07.2018.
Naslov: Redakcija