Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI: Komunalni milicioneri će moći da snime dokaze o komunalnom prekršaju i tako dokažu bilo kakvo remećenje komunalnog reda, poput parkiranja na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanje glasne muzike. Svi prekršioci moraju da postupe po nalogu komunalnog milicionera, što do sada nije bio slučaj


Cilj Predloga zakona o komunalnoj miliciji je njeno obrazovanje i u opštinama, kao i dalje unapređenje rada u korist građana, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Drugi razlog je promena naziva službe, jer je, kaže, Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018) utvrđeno da pravo na upotrebu "policija" ima isključivo MUP i Ministarstvo odbrane.

Prema aktuelnom Zakonuo komunalnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009), komunalnu policiju su mogli da imaju gradovi, ali ne i opštine. Aktuelni Zakon je dozvoljavao gradovima da formiraju komunalnu policiju, a to se sada menja.

"Opštine će sada moći da obrazuju komunalnu miliciju, ukoliko imaju finansijskog prostora i mogućnost da ih zaposle. Takođe, dve ili više opština će moći da obrazuju zajedničku komunalnu miliciju ili da povere obavljanje ovih poslova susednom gradu koji već ima komunalnu policiju", objasnio je Ružić.

Ministar je obrazlažući predložene rešenje u Narodnoj skupštini Republike Srbije preneo i efekte rada komunalne policije.

"Samo u prošloj godini, komunalna policija (milicija) Grada Beograda formirala je ukupno oko 124.000 predmeta, odgovorili su na 59.720 poziva građana preko Beokom servisa, imali su 39.907 elektronskih prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje i 41.657 za vožnju gradskim prevozom bez plaćene karte, i izrekli su 14.186 upozorenja u situacijama kada su radnje mogle da proizvedu prekršajni prestup", rekao je Ružić.

On je dodao da je Grad Beograd podržao izmene zakona kako bi komunalna milicija mogla da bude jednako efikasna i u gradskim opštinama i kada je reč o glasnoj muzici, nepropisnom parkiranju, bacanju smeća van kanti, taksi prevozu…

Prema njegovim rečima, unapređene su odredbe koje se tiču podrške drugim organizacionim oblicima u jedinici lokalne samouprave - podstiče se zajedničko delovanje usmereno na korist građana.

"Kroz međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, preduzimanje zajedničkih mera, kao i zajedničko korišćenje sredstava, uređaja, opreme", rekao je Ružić.

Kao primere je naveo da će komunalna milicija asistirati lokalnim javnim službama i preduzećima - građevinskoj inspekciji kada treba da zatvori neko bespravno gradilište ili npr. ekološkom inspektoru koji pokušava da spreči neko zagađenje.

Pored toga, komunalna milicija će vršiti kontrolu nad primenom zakona kojim se uređuje upotreba državnih simbola, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave.

Na taj način se, kaže, Ružić, popunjava "pravna praznina", jer do sada nije bilo regulisano ko vrši nadzor nad korišćenjem državnih simbola u privatnim, sportskim i drugim objektima.

Takođe, Predlogom zakona se uređuje i postupanje prema maloletnicima, tako da jedan broj komunalnih milicionara mora da položi ispit za postupanje sa maloletnicima.

"Uvodimo i dva nova ovlašćenja - zaustavljanje i pregledanje vozila kao i prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca", rekao je Ružić.

On je dodao da će pripadnicima komunalne milicije biti omogućen rad u civilu izuzetno i isključivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije i samo za poslove iz nadležnosti komunalne milicije.

"Radom u civilu omogućiće se da se uspostavi komunalni red posebno u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostiteljskim objektima", istakao je Ružić.

Komunalni milicioneri će, prema Ružićevim rečima, moći da snime dokaze o komunalnom prekršaju i tako dokažu bilo kakvo remećenje komunalnog reda, poput parkiranja na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanje glasne muzike i druge komunalne prekršaje.

Kao jako važnu izmenu Ružić je naveo da svi prekršioci moraju da postupe po nalogu komunalnog milicionera, što do sada nije bio slučaj.

"Komunalni milicionar će moći da piše prekršajni nalog, a novim zakonom su definisane kazne za fizičko lice od 10.000 dinara, ako plati u roku od 8 dana onda je 5.000, a ako to lice smatra da nije krivo, onda će po tom slučaju postupati nadležni sud", rekao je Ružić.

Naveo je da će u naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme.

Ružić je rekao i da je velika pažnja posvećena profesionalizaciji službe, jer se uvode stroži kriterijumi za zapošljavanje.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.06.2019.
Naslov: Redakcija