Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U IZRADI SOFTVER ZA AUTOMATIZACIJU I POJEDNOSTAVLJENJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA PORESKE OBAVEZE PREDUZETNICIMA


U Srbiji trenutno posluje nešto više od 116. 000 paušalaca, što je gotovo trećina svih privrednih subjekata, a preduzetnici koji plaćaju porez paušalno uglavnom se najviše žale na birokratske prepreke u poslovanju, komplikovane administrativne procedure i način oporezivanja.

Kažu da im problem predstavlja to sto na početku poslovanja ne znaju koja će im biti visina poreza i kada će im stići rešenje.

Imajući to u vidu Radna grupa za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja trenutno razmatra nacrt predloga za izradu aplikativnog softvera koji će omogućiti automatizaciju poslovnog procesa i pojednostavljenje postupka utvrđivanja poreske obaveze preduzetnicima.

U Poreskoj upravi kažu da je ideja da se formira softver uz pomoć koga će na jednostavan način, preko portala Poreske uprave budućem preduzetniku moći da se dostavi informacija u vezi iznosa poreske obaveze u slučaju otvaranja preduzetničke radnje, odnosno koliko bi iznosili porezi i doprinosi za novoosnovane preduzetnike čime bi se postupak donošenja rešenja pojednostavio i bio kraći.

Takođe, softver bi trebalo da donosi rešenja postojećim preduzetnicima, što će u značajnoj meri pojednostaviti administriranje Poreske uprave, smanjiti troškovi i povećati efikasnost poslovnog procesa.

U Poreskoj upravi kažu da se uskoro očekuje finaliziranje predloga i nakon toga rad na izradi softvera koji će omogućiti donošenje rešenja preduzetnicima paušalcima za narednu poslovnu godinu.

Inače, najviše paušalaca je među taksistima, pravnicima i frizerima, a stručnjaci ukazuju da se za ovaj oblik poslovanja često odlučuju oni koji tek započinju svoj biznis i freelanceri.

Prema podacima Centra za istraživanje javnih politika freelanceri se u najvećem broju registruju kao paušalci u oblasti programiranja, kreativne industrije ili prevodilačkih usluga.

Osnivač aplikacije paušal www.pausal.rs Sofija Popara Parmaković objašnjava da je važno što je pokrenuta inicijativa da se problemi i različita tumačenja otklone novom aplikacijom Poreske uprave, koja bi trebalo da omogući predviđanje visine poreskog rešenja preduzetnicima i jasnije definiše kriterijume za utvrđivanje visine paušalnog oporezivanja.

U praksi se često dešavaju još neke nelogičnosti koje bune one koji pokreću posao u sistemu paušalnog oporezivanja.

"Zanimljiv je primer dva brata koja su registrovana okvirno u isto vreme, na istoj adresi i bave se istom delatnošću, za koje je zadužen isti inspektor, ali se njihova poreska rešenja razlikuju za nekoliko hiljada", navodi primer Sofija Popara.

Takođe, dešavalo se za neke delatnosti da jedan inspektor odobri paušalno oporezivanje, a drugi ne, zbog različitog tumačenja Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 i 86/2018).

Problem neretko predstavlja i nedostatak informacija. Popara kaže daje nekad veoma teško pronaći informacije koje su neophodne za poslovanje, a i kada se pronađu često su nerazumljive nekom ko nije upoznat sa materijom, zbog čega su paušalci nekad prinuđeni da angažuju knjigovođu, iako im on nije neophodan.

Postoje određene delatnosti kojima se preduzetnik ne može registrovati kao paušalac i one su definisane Uredbom.

Odnose se na marketing, knjigovodstvo i računovodstvo, trgovinu na veliko i malo. Takođe, preduzetnik koji ostvaruje više od šest miliona dinara prihoda godišnje ne može biti paušalac.

U cilju otklanjanja problema i olakšanja procedura prošle godine pokrenuta je kampanja "Mesec paušalaca" u okviru Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi NALED u saradnji s Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Organizovano je više diskusija na kojima su paušalci imali priliku da iskažu svoje mišljenje i daju svoje predloge rešenja problema koja ih muče.

Osim aplikacije, kojom će biti omogućeno izračunavanje mesečnih troškova, što će bez sumnje olakšati planiranje budžeta i poslovanja preduzetnicima, priprema se još jedno rešenje kojim će biti jasnije i preciznije definisanje ko može, a ko ne može biti paušalac, što će biti značajno ne samo za preduzetnike, već i za poreske inspektore.

U međuvremenu, omogućeno je dobijanje poreskih uverenja online, na koje se više ne čeka nekoliko dana, već se dobija odmah elektronski, što definitivno smanjuje i olakšava administrativne procedure, ističe Popara.

Kaže i da se nekada na rešenje čekalo po godinu dana, a sada se ono može dobiti za oko mesec, najviše dva meseca.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.06.2019.
Naslov: Redakcija