Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Promena naziva Agencije za borbu protiv korupcije u Agenciju za sprečavanje korupcije


Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije uskoro će se naći Predlog zakona o sprečavanju korupcije.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić kaže da su tom telu potrebna ovlašćenja, ljudi i sredstva za dobro funkcionisanje.

On je iskazao jasan stav da ne treba ići ispod standarda koji su postavljeni sadašnjim Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

Sikimić ukazuje na dokumente koji se moraju ispuniti, odnosno na obaveze prema međunarodnoj zajednici budući da se Srbija nalazi procesu pristupanja EU. Reč je o preporukama Evropske komisije, akcionom planu za Poglavlje 23 i izveštaj o napretku.

Prema Sikimićevim rečima, Srbija je odlučna u svojoj nameri.

"Država se uhvatila u koštac sa korupcijom, a u prilog tome, budžet agencije ove godine je veći za oko 20 miliona dinara", kaže Sikimić.

Prema njegovim rečima, Nacrtom zakona o sprečavanju korupcije se preciziraju nadležnosti Agencije i njena preventivna uloga u sistemu borbe protiv korupcije. Za ostvarenje tih namera biće potrebno da se zaposli dvostruko više ljudi, za šta je Agencija dobila saglasnost nadležnog skupštinskog odbora. Za efikasan rad Agencije, prema njegovim rečima, potrebna su precizirana ovlašćenja, dobar kadar i sredstva za rad.

"To su tri neophodne stvari za rad agencije", istakao je Sikimić i pozdravio promenu naziva iz Agencije za borbu protiv korupcije u Agenciju za sprečavanje korupcije.

Izvor: Vebsajt Novosti, 25.02.2019.
Naslov: Redakcija