Da li otkupni list i otpremnica mogu da budu u formi elektronskog dokumenta?Elektronsko poslovanje 20. jul 2021. Redakcija