PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI


  • OBRAZAC BR. 8 - EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI I KRAJNJEM KORISNIKU
  • OBRAZAC BR. 9 - EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE I KRAJNJEM KORISNIKU


  • PROPISI:
  • SUDSKA PRAKSA:
  • SLUŽBENA MIŠLJENJA:
  • AKTUELNE VESTI NA DAN 16. SEPTEMBAR 2015.