Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: ČLAN 20 OVOG ZAKONA DEFINIšE PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG ISPUNJENJA USLOVA ZA STAROSNU PENZIJU I DAJE MOGUćNOST SPORAZUMEVANJA IZMEđU POSLODAVCA I ZAPOSLENOG O NASTAVKU RADNOG ODNOSA I DUżINI NJEGOVOG TRAJANJA. SINDIKATI TRAżE OCENU USTAVNOSTI PROPISA čIJA PRIMENA POčINJE 11. OKTOBRA 2015. GODINE


Od 11. oktobra 2015. godine svi koji ispunjavaju uslov za penziju, a zaposleni su u javnom sektoru, da ne bi postali tehnološki višak moraće, po sili novog Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), da napuste svoja radna mesta.

I dok sindikati tvrde da će se Zakonomu ovoj oblasti prinudno penzionisati ljudi koji to ne žele, u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave objašnjavaju da je cilj novog propisa da se smanji otpuštanje radnika, a svi zaposleni će za odlazak dobiti i otpremninu.

Međutim, za medicinske sestre, učitelje, nastavnike, opštinske službenike važiće nova pravila. Svi koji se približavaju godinama za penzionisanje najverovatnije će morati da učestvuju u državnoj racionalizaciji. Naime, član 20 ovog Zakona definiše prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju i daje mogućnost sporazumevanja između poslodavca i zaposlenog o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja. Ali radnici malo prostora daju dogovoru.

Sindikati naglašavaju da čim postoje različiti uslovi penzionisanja sigurno je da diskriminacija postoji, zbog čega će tražiti utvrđivanje ustavnosti ovog Zakona.

Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave najavljuju da će se posle prvog kruga racionalizacije analizirati i u kojim sektorima nedostaje kadar. Racionalizacija, po njima, traje već dve godine, jer je na snazi zabrana zapošljavanja.

Pravila za odlazak zaposlenih u prosveti već su promenjena tokom leta. Naime, izmenjen je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), po kome su školsku klupu napuštali svi oni koji ispune jedan uslov, starosni ili dužinu staža, dok su ostali mogli da rade do ispunjenja oba uslova ili do maksimalnih 65 godina starosti.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

IV PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike. 

Izvor: Vebsajt Novosti, 14.09.2015.