PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014 i 35/2015)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2016. I 2017. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 35/2015)
 • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014 i 35/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU "FONDACIJE ZA MLADE TALENTE GRADA BEOGRADA" ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SKULPTURE "BEOGRADSKI ČITAČ" ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SKULPTURE "BOGOJAVLJENSKI PLIVAČ" ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2015)
 • ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 - dr. odluka, 2/2011, 44/2014, 17/2015 i 35/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013, 75/2013, 27/2014, 37/2014, 51/2014, 97/2014 i 35/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA I MERILA ZA OBIME BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014 i 35/2015)
 • PRAVILA MEĐUNARODNOG TAKMIČENJA MUZIČKE OMLADINE ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2015)
 • PRAVILA OKTOBARSKOG SALONA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2014 i 37/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK URBANISTIČKIH USLUGA JP "URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA" ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014, 22/2014, 42/2014, 46/2014, 67/2014, 73/2014, 3/2015, 7/2015 i 37/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADSKIH OPŠTINA: ČUKARICA, VOŽDOVAC I SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR (Ulica Mome Kapora) ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ULICA ZA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA - PEŠAČKE ZONE ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2010, 36/2013, 39/2013, 76/2014 i 35/2015)
 • REŠENJE O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "TOPČIDERSKI PARK" ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  VESTI NA DAN 03. AVGUST 2015.

  Prelistavajući dnevne novine: