Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: POVERENIK UPOZORAVA DA I KRIVIčNI ZAKONIK PREDVIđA KAO KRIVIčNO DELO SA ZAPREćENOM KAZNOM ZATVORA DO 3 GODINE PRINUđIVANJE NEKOG DA SE IZJASNI O NACIONALNOJ ILI ETNIčKOJ PRIPADNOSTI


Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obratio se veći broj predstavnika medija i građana interesujući se za njegov stav i eventualnu reakciju povodom činjenice da je upravo usvojenim Zakonom o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, pored ostalog predviđeno da se u Registar unose i obrađuju podaci o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić izjavio je i sledeće:

"To rešenje nije bilo sadržano u predlogu zakona koji je Vlada uputila u Skupštinu, ono je sastavni deo Zakona postalo kada je Vlada prihvatila odgovarajući amandman, pa Poverenik nije bio u prilici da o njemu daje mišljenje niti je Vlada prihvatajući amandman, to mišljenje tražila.

Shodno navedenom, nisam informisan ni o argumentima na kojima je amandman zasnovan, ali polazim od pretpostavke da je reč o već i ranije pominjanim razlozima kao što su ravnopravnost u vođenju javnih poslova i s tim u vezi, obezbeđenje ravnomerne zastupljenosti pripadnika manjina prilikom zapošljavanja u javnim službama.

U svakom slučaju mislim da je u vezi sa usvojenim rešenjem neophodno podsetiti na nekoliko apsolutno relevantnih odredbi Ustava i zakona.

Naš Ustav (član 47) izričito predviđa da je izražavanje nacionalne pripadnosti slobodno te da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

I Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (član 16) podatak o nacionalnoj pripadnosti svrstava, u kategoriju naročito osetljivih podataka koji se mogu obrađivati isključivo na osnovu slobodnog pristanka.

I Krivični zakonik (član 130) predviđa kao krivično delo sa zaprećenom kaznom zatvora do 3 godine prinuđivanje nekog da se izjasni o nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti.

U skladu sa navedenim, ne upuštajući se u podrobniju ocenu usvojenog zakonskog rešenja, smatram nespornim da odredba zakona o upisu podataka o nacionalnoj pripadnosti u Registar ni u kom slučaju ne može podrazumevati obavezu zaposlenih u javnom sektoru da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti, i da taj upis može biti vršen samo fakultativno, samo onda kad i ako to oni žele. "

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 02.08.2015.