Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: NEMA OPRAVDANJA ZA USKRAćIVANJE INFORMACIJA O NEPOKRETNOSTIMA U DRżAVNOJ SVOJINI


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je predstavnike Mreže za restituciju u Srbiji - Udruženje građana za povraćaj oduzete imovine "Beograd", i razgovarao s njima o problemima u pristupu informacijama o nekretninama koje su u državnom vlasništvu.

Predstavnici Mreže zahvalili su Povereniku na pomoći u brojnim sličnim prilikama, a posebno na rešenju kojim je početkom jula Poverenik naložio Društvu za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. da Mreži za restituciju dostavi spisak sa preciznim opisom nekretnina, a i izrazili žaljenje što "Dipos" još nije postupio po rešenju Poverenika i zamolili dodatnu pomoć.

Predstavnici Mreže izneli su ocenu da uskraćivanje informacija u konkretnom slučaju nije samo posledica loše organizacije i evidencije odnosno neodgovornosti, i s tim u vezi izrazili sumnju da je uskraćivanje informacija u direktnoj vezi sa pripremanjem za donošenje Zakona o posebnim uslovima pribavljanja nepokretnosti u državnoj svojini, koji bi jednom krugu ljudi omogućio da pod vrlo povoljnim uslovima postanu vlasnici imovine koja je nekad oduzeta članovima Mreže, odnosno njihovim precima.

Poverenik je predstavncima Mreže obećao da će, u okviru svojih ovlašćenja, preduzeti sve što može, da će, dakle, na njihov zahtev izreći "Dipos"-u novčane kazne, a potom zahtevati od Vlade da u skladu sa svojom zakonskom obavezom, ona prinudom obezbedi izvršenje rešenja Poverenika.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić izjavio je i sledeće:

"Informacije o državnoj imovini su nesporno legitimni predmet interesovanja javnosti i ničim se ne može pravdati njihovo uskraćivanje, ne samo ljudima koji su, kao u konkretnom slučaju specifično zainteresovani, nego bilo kom građaninu, javnosti uopšte.

U konkretnom slučaju, dodatnu i specifičnu težinu problemu daje činjenica da ovo nije prvi put da Poverenik u odnosu na "Dipos" interveniše iz istog razloga. Već dva puta, prošle i pretprošle godine, u jednom slučaju na zahtev Saveta za borbu protiv korupcije, Poverenik je donosio rešenja kojima je "Dipos"- u nalagao da pruži informacije o imovini kojom raspolaže. Ali ni nakon novčanih kazni koje je izricao Poverenik, "Dipos" nije postupio po rešenju, Vlada nije prinudno obezbedila izvršenje rešenja, a nadležno ministarstvo nije pokrenulo prekršajni postupak protiv odgovornih.

Nadležni bi morali voditi računa da nepostupanje po rešenju Poverenika nije samo kažnjiv prekršaj nego da se njim dodatno argumentuju i inače veoma loše, kompromitantne ocene o evidenciji državne imovine kao i da se, osnovano ili ne, pothranjuju iznete sumnje u vezi sa načinom raspolaganja tom imovinom.

Zbog toga smatram neophodnim, ukoliko "Dipos" bez odlaganja ne postupi po nalogu Poverenika, da Vlada Srbije to obezbedi prinudom, a da Ministarstvo za državnu upravu pokrene prekršajni postupak protiv odgovornog lica."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 31.07.2015.