Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA 14 ZAKONA


Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kojim treba da se smanje viškovi.

Tim zakonom treba da se omogući da se troškovi svedu u održive okvire sa optimalnim brojem zaposlenih u javnom sektoru, čime bi se unapredila efikasnost javne uprave.

Dimenzioniranje javne uprave treba da obuhvati tri cilja - smanjenje troškova zaposlenih, povećanje kvaliteta javnih usluga i smanjenje troškova organizacije.

U obrazloženju zakona je navedeno da je njegovo donošenje neophodno, zbog potpisanog aranžmana sa MMF-om koji predviđa smanjenje broja zaposlenih za po pet odsto godišnje u narednom trogodišnjem periodu, što bi trebalo da donese uštede od približno 0,3 odsto BDP godišnje.

Smanjenje broja zaposlenih u narednom trogodišnjem periodu bi trebalo da dovede do smanjenja rashoda za zarade zaposlenih sa sadašnjih 11,8 odsto na nivo od osam odsto BDP godišnje.

Zakon obuhvata zaposlene u celom javnom sektoru, a iz ovog akta izuzeta su javna preduzeća čiji je osnivač država.

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i izmene Zakona o javnim nabavkama, kojim se podiže efikasnost i ekonomičnost postupka javnih nabavki.

Skupština Srbije usvojila je Zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Srbije kojim je predviđeno da će država u narednom periodu u okviru najavljene prodaje državnih nepokretnosti ponuditi poslovne prostore i stanove, koji su već dati u zakup i nisu nužni za funkcionisanje države, ali ne i diplomatska predstavništva.

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Takođe, poslanici Skupštine Srbije usvojili su i izmene Zakona o javnom dugu koje imaju za cilj stabilizaciju i dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u.

Izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, ograničava se zaduživanje po osnovu datih garancija pravnim licima za potrebe likvidnosti, čime se uvodi dodatna finansijska kontrola javnog sektora.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i Zakon o prevozu tereta i Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji treba da obezbede veću konkurenciju transportnih preduzeća i bolju zaštitu putnika.

Cilj donošenja ovih zakona je da se omogući efikasniji sistem transporta, zaštite putnici i smanji siva ekonomija zbog koje je država godišnje oštećena za više od 100 miliona evra.

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o udžbenicima, koji treba da obezbedi kvalitetne udžbenike koji će biti dostupni svim učenicima, kao i da zaštiti porodični budžet.

Zakonom je utvrđeno ograničavanje maksimalne cene udžbenika, kao i donošenje novog plana udžbenika kako bi se utvrdilo koji su udžbenici zaista i potrebni.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.07.2015.